Otázka

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje

Co je možné považovat za exponát a co už ne?

Obecně lze říct, že exponátem je předmět vystavený na výstavě nebo v muzeu. Tedy např. mobilní model zvířete je svou podstatou exponátem. Pokud bude doplněn například informační obrazovkou či zvukovým zařízením, prostřednictvím kterého by byl  informován návštěvník o tomto exponátu, pak by šlo tento výdaj považovat za způsobilý. Samotný exponát však ne. Za způsobilý výdaj lze považovat také např. infokiosek, neboť nejde o exponát, ale samozřejmě pouze za předpokladu, že budou splněny ostatní podmínky způsobilosti.

22. květen 2009 10:53