Otázka

Téma dotazu: Obecné

Je věcné břemeno považováno za takové zatížení, které je pravidly ROP SV zakázáno?

Na majetku, který žadatel vkládá do projektu, muže být věcné břemeno bez omezení, ale na majetku pořízeném z dotace může být věcné břemeno zřízeno pouze se souhlasem řídícího orgánu, kterému musí ze strany příjemce předcházet řádné nahlášení změny v projektu. Podrobněji je problematika popsána v rámci Příručky pro žadatele a příjemce, v kapitole 2.3.15. Zástavy na majetku .

22. květen 2009 12:19