Otázka

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

V jaké podobě má být elektronická verze rozpočtu?

Rozpočet musí být zpracovaný např. v programu KROS plus, resp. v dalších programech pro rozpočtování pod systémem Windows ve tvaru obecného rozpočtového formátu (orf) či v Excelu (xls). Další podmínky na strukturu rozpočtu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 13 „Postup dokládání podrobných položkových rozpočtů a jejich následného čerpání v elektronické podobě“.

22. květen 2009 12:20