Otázka

Téma dotazu: Obecné

Musí příspěvkové organizace uvádět do smlouvy i účet zřizovatele?

"Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která je účinná od 1. 4. 2009, je dle ustanovení § 28 odst. 11 finanční vztah mezi poskytovatelem veřejných finančních prostředků a příspěvkovou organizací zprostředkován prostřednictvím rozpočtu zřizovatele dané příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu musí Smlouva o poskytnutí dotace obsahovat účet zřizovatele.
V případě, že nemá příjemce (příspěvková organizace) v rámci uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace uveden účet zřizovatele, bude s tímto příjemcem uzavřen dodatek ke Smlouvě. Po 1. 4. 2009 budou platby provedeny až po podpisu dodatku ke Smlouvě na účet zřizovatele. Na účet zřizovatele nejsou ze strany poskytovatele dotace kladeny žádné požadavky. Ostatní podrobnosti k tomuto tématu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 17 „Financování projektu příspěvkové organizace přes účet zřizovatele této organizace“."

22. květen 2009 12:22