Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Obecné

Při vyplňování elektronické žádosti v BENEFIT7 je možné zadat každý projekt pouze jako 1 etapu. Jak je to ale s členěním projektu v dokumentaci a s etapami pro podávání žádostí o platbu?

V BENEFIT7 je celý projekt zadán pouze jako 1 etapa. Délku jednotlivých fází v rámci projektu si stanovuje sám žadatel a vnitřní členění projektu je pouze na něm. Ze strany řídícího orgánu platí, že žadatel může podávat žádost o platbu vždy minimálně po 3 měsících (za předpokladu, že předešlá žádost o platbu byla již úspěšně zadministrována) resp. po proplacení 20 mil. Kč.

Žadatel předkládá po každých 3 měsících také žadatel průběžnou monitorovací zprávu (tzn. zprávu bez žádosti o platbu) nebo společně z žádostí o platbu etapovou nebo závěrečnou monitorovací zprávu.

Z hlediska ROP Severovýchod je celý projekt vnímám jako jednoetapový. Pokud je použit v dokumentaci výraz časová/finanční etapa, tak je tím myšleno období min. 3 měsíců (časová etapa) nebo objem proplacených fin. prostředků min. 20 mil. Kč (finanční etapa) kdy může žadatel předložit žádosti o platbu.

5. květen 2009 10:45