Aktuality

Čerstvé zprávy z ROP Severovýchod přináší aktuality. Zájemci o dění v ROP Severovýchod se také mohou zaregistrovat a nechat si zasílat nové informace e-mailem.

Archiv aktualit 

Upozornění Regionální rady

V  souvislosti s blížícím se ukončením 14. kola výzvy pro předkládání projektů do oblastí podpory 3.1 a 3.2 prioritní osy 3  (Cestovní ruch) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod upozorňuje žadatele o dotaci na nutnost zachování hospodárnosti a efektivity vynaložených dotačních prostředků.

 

Předkládejte projekty zaměřené na rozvoj regionálních silnic

448t1_1_.jpg Na oblast podpory 1.1 sledující v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury je zaměřeno 19. kolo výzvy na předkládání žádostí o dotaci. Výbor Regionální rady ho vyhlásil od 11. ledna do 30. dubna letošního roku.

 

Výzvy zaměřené na dopravní obslužnost území vyhlášeny

00011_1_.jpg Projekty zlepšující dopravní obslužnost území sledují dvě kola výzev, vyhlášená od 8. ledna do 31. března letošního roku v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Žádosti o dotaci mohou předkladatelé projektů podat na Úřad Regionální rady, konkrétně na jeho Územní odbory v Pardubicích, Hradci Králové a Liberci.

 

Čerpání rezervy na vícepráce upřesňuje nový Metodický pokyn

dsc_0103_1_.jpg Způsob čerpání rezervy na vícepráce popsaný v Příručce pro žadatele a příjemce (PPŽP) a v Metodickém pokynu č. 8 upřesňuje nový Metodický pokyn č. 24, který schválil Výbor Regionální rady 18. prosince loňského roku.