Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Monitorovacího výboru dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

‹‹   Předchozí   1 2

12. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 30.11.2010

1692_1_.jpg Členové Monitorovacího výboru se 30. listopadu setkali v Chrastavě. Hovořilo se o změně přístupu vlády ke státní spoluúčasti na financování projektů podpořených z ROPu, o tom, že Evropská komise řeší požadavek Regionální rady, navýšit prostředky určené na projekty obcí a měst. Předseda Regionální rady Radko Martínek dále informoval členy Monitorovacího  výboru o přerozdělení dodatečných 236 milionů EUR určených pro operační programy v České republice. ROPy získaly z této částky 32 procent, které mají být použity na rozvoj dopravní infrastruktury.

 

11. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 4. 11. - 16. 11. 2010

Tento Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl korespondenčně, a to od 4. do 16. listopadu 2010. Schvaloval se požadavek na aktualizaci Programového dokumentu ROP Severovýchod.

 

10. zasedání Monitorovacícho výboru ROP Severovýchod 7.6.2010

DSC_0215.JPG Desáté zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se uskutečnilo 7. června 2010 v Lázních Bělohrad. Jednání se zúčastnili také zástupci Evropské komise Tomáš Kuchtík a Jack Engwegen. 

 

9. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 21. 4. – 5. 5. 2010

9. Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl formou korespondenčního hlasování a to od 21. dubna do 5. května 2010. Předmětem hlasování bylo schválení požadavku na aktualizaci Programového dokumentu ROP Severovýchod.

 

8. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 30.11.2009

DSC_1569.JPG Osmé zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod se konalo 30. listopadu v Hradci Králové. Úvodního slova se ujal předseda Regionální rady Radko Martínek, který přivítal i zástupce Evropské komise Tomáše Kuchtíka. Výbor projednal Zprávu o realizaci ROP Severovýchod, schválil návrh na aktualizaci Programového dokumentu ROP Severovýchod a aktualizaci výběrových kritérií ROP Severovýchod. Došlo i na představení evaluačních projektů Hodnocení systému implementace a Analýzy pokroku realizace ROP Severovýchod. V závěru zasedání se členové výboru i hosté seznámili s informacemi o plnění ročního komunikačního plánu 2009.

 

7. zasedání Monitorovacícho výboru ROP Severovýchod 3. 6. 2009

DSC_0419.JPG Sedmé zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se uskutečnilo 3. června 2009 v Pardubicích. Jednání se zúčastnil také zástupce Evropské komise Tomáš Kuchtík. Výbor projednal Zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod a schválil Výroční zprávu o realizaci ROP Severovýchod za rok 2008.

 

6. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 28. 11. - 14. 12. 2008

6. Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl formou korespondenčního hlasování a to od 28. listopadu do 14. prosince 2008. Předmětem hlasování bylo schválení požadavku na aktualizaci Programového dokumentu ROP SV.

 

5. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 20. 10. 2008

V pondělí 20. října 2008 se v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Hradci králové uskutečnilo 5. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Hlavním předmětem programu bylo, kromě jiného, projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor a schválení výběrových kritérií pro hodnocení dílčích projektů Integrovaných plánů rozvoje měst v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Severovýchod. O těchto a dalších bodech programu se více dozvíte v usneseních a jejích přílohách.

 

4. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 21. 5. - 6. 6. 2008

4. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod se konalo ve dnech 21. května 2008 až 6. června 2008 formou korespondenčního hlasování. Předmětem hlasování bylo schválení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2007.

 

3. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 6. 3. - 21. 3. 2008

3. Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl formou korespondenčního hlasování (procedura písemného projednávání) a to od 6. do 21. března 2008. Předmětem hlasování bylo schválení výběrových kritérií pro oblasti podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury , 1.2 – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území , 2.1 – Rozvoj regionálních center , 4.1 – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání , 4.2 – Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj i novačních aktivit v regionu a 5.2 – Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod .

 

2. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 12.12.2007

Ve středu 12. prosince 2007 ve Společenském sále Magistrátu města Pardubic proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Úvodního slova se ujal Mgr. Zdeněk Semorád a informoval členy Monitorovacího výboru o programu. Hlavním pilířem  zasedání bylo projednání a schválení výběrových kritérií pro vyhlášení výzev pro vybrané oblasti podpory. Jednalo se o druhé kolo výzvy v  oblastech podpory 2.2 Rozvoj měst , 2.3 Rozvoj venkova , 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu a třetí kolo výzvy v oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP . Představen byl také systém hodnocení ROP SV. Členové Monitorovacího výboru byli mimo jiné informováni a seznámeni s finální verzí Komunikačního plánu  ROP Severovýchod.

 

1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 24.8.2007

Dne 24. srpna proběhlo v Hradci Králové 1. zasedání Monitorovacího výboru Regionální operačního programu NUTS II Severovýchod. V úvodu zasedání byli členové výboru blíže seznámeni s Regionálním operačním programem, Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a s jejími orgány, s úkoly Monitorovacího výboru a následně byl schválen jednací řád výboru. Hlavním pilířem zasedání bylo schvalování výběrových kritérií pro hodnocení projektů. Na 1. zasedání výboru byla schválena kritéria pro 1. výzvu oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Dále byl výbor informován o pokroku v implementaci ROP, byl projednán evaluační plán, plán čerpání technické pomoci ROP a komunikační plán.

 
‹‹   Předchozí   1 2