P - S

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5

Strukturální fondy

Strukturální fondy jsou nástrojem k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy zaměstnanosti. V rámci regionálních operačních programů lze čerpat prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.

 

Středisko cestovního ruchu (turistické středisko)

Jde o útvar, jehož hlavním funkčním využitím a ekonomickým přínosem je cestovní ruch. Jedná se o lokalitu nabízející relativně komplexní infrastrukturu CR (základní a doplňková infrastruktura CR), umožňující tak účastníkovi CR realizaci variabilních kombinací forem CR a vyznačující se proto zvláště vysokou intenzitou CR.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5