Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Padesáté páté zasedání (18. 9. 2015)

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 18. 9. 2015 ... Hradec Králové – Posledních pět projektů z vyhlášeného 42. kola výzvy na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy má šanci získat dotace z ROP Severovýchod. Členové Výboru Regionální rady Severovýchod je schválili na svém 55. zasedání, které se konalo v prostorách královéhradeckého krajského úřadu. Přestože v tuto chvíli nejsou v dané oblasti podpory dostatečné finanční prostředky, Výbor projekty schválil ve zvláštním režimu, jelikož je předpoklad, že se ještě část financí při uzavírání ROP Severovýchod vrátí. Takovéto opatření je jedním z kroků, které Regionální rada činí, aby na konci mohla být vyčerpána maximální možná výše alokace. Veškeré evropské peníze vyčleněné pro tento operační program jsou již nyní rozděleny mezi více než 700 projektů.  Členové Výboru rozhodovali také o řadě žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektů. Tím nejzazším datem je konec roku 2015.

 

Padesáté čtvrté zasedání (19. 6. 2015)

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 19. 6. 201 Liberec – Další desítky milionů korun budou směřovat na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Na využití více než 80 milionů korun se shodli na svém 54. zasedání, které se konalo 19. června v Liberci, členové Výboru Regionální rady Severovýchod. Větší část těchto prostředků je v rámci ROP Severovýchod převedena z ostatních oblastí podpory, kde už mají všechny projekty dotaci přislíbenu v plné výši.

 

Padesáté třetí zasedání (8. 4. 2015)

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 8. 4. 2015 v... Pardubice – Dvaadvacet projektů za více než 780 milionů korun na rekonstrukci silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji schválil na svém zasedání 8. dubna 2015 Výbor Regionální rady Severovýchod. Původně kraje předložily záměry za více než 1,1 miliardu korun. Deset projektů však neprošlo procesem hodnocení a bylo vyřazeno. Navíc podle předpokladu by se do programu měly vrátit ještě další finanční prostředky, a proto se členové Výboru shodli na vyhlášení 42. kola řízené výzvy, která bude opět určena na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Radost měli také zástupci Hradce Králové. Členové Výboru odsouhlasili tři projekty, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové. 

 

Padesáté druhé zasedání (28. 1. 2015)

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Sever... Hradec Králové - Již po dvaapadesáté zasedal ve středu 28. ledna Výbor Regionální rady Severovýchod, aby projednal celou řadu záležitostí souvisejících s regionálním operačním programem. Setkání se tentokrát konalo videokonferenčně. Členové Výboru se zabývali otázkami spojenými s ukončováním programu, s čímž souvisí i problematika možného prodlužování termínů zahájení či ukončení realizace projektů. S blížícím se koncem ROP Severovýchod a snahou dočerpat 100 procent přidělených prostředků musejí příjemci počítat s tím, že jejich žádostem nemusí být vyhověno, což se také v jednom případě stalo.

 

Padesáté první zasedání (19. 12. 2014)

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 19. 12. v Hr... Hradec Králové – Hned několik auditů a externích kontrol bylo zahájeno v roce 2014 v ROP Severovýchod. Některé z nich stále probíhají. Poslední kontrola byla zahájena začátkem prosince, kdy se ministerstvo financí pustilo do přezkumu hospodaření programu za rok 2014. Jeden z auditů již byl ukončen a s jeho výsledky i průběhem dalších byli seznámeni členové Výboru Regionální rady Severovýchod na svém zasedání v pátek 19. prosince 2014. Jednalo se o audit vytipovaných zdravotnických zařízení, které byly finacovány z ROP Severovýchod. Kontroloři ministerstva financí konstatovali, že vše je naprosto v pořádku. Kromě seznámení s audity se Výbor zabýval i otázkou prodlužování termínů ukončení realizace projektů.

 

Padesáté zasedání (21. 11. 2014)

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový.. Již po 50. se sešli členové Výboru Regionální rady Severovýchod. Na svém jubilejním zasedání, které se uskutečnilo v pátek 21. listopadu, odsouhlasili další projekty, které doposud neměly možnost využití evropských prostředků jistou. Více než 83 milionů korun tak poputuje na zlepšení silniční sítě a na modernizaci zdravotnických zařízení. Jedním z hlavních bodů jednání se také stalo představení strategie dočerpání přidělené alokace. Přestože v tuto chvíli je proplaceno více než 14 miliard korun a ROP Severovýchod patří mezi trojici nejlepších operačních programů v zemi, stále zhruba čtyři miliardy k proplacení zbývají. I proto Úřad Regionální rady Severovýchod s příjemci komunikuje a požaduje, aby byla většina projektů hotová do poloviny příštího roku, aby mohly být veškeré podklady zadministrovány a prostředky proplaceny včas. S tím souvisí celá řada kroků, která byla nastavena. Výbor Regionální rady Severovýchod rozhodoval také o žádostech na změnu finančních plánů projektů anebo o prodloužení termínů jejich ukončení. Členové byli také informování hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou o situaci související s jeho obviněním ve spojitosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci. 

 

Čtyřicáté deváté zasedání (19. 9. 2014)

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Sever... Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Další stovky milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod putují na zlepšení životních podmínek v Královéhradeckém, Pardubickém i Libereckém kraji. Výbor Regionální rady Severovýchod na svém zářijovém zasedání schválil k podpoře nebo k dofinancování další dvě desítky projektů, které si mezi sebe rozdělí více než 414 milionů korun. Peníze z evropských fondů tak pomohou zlepšit silniční síť, zmodernizovat zdravotnická zařízení anebo také podpoří další projekty, které jsou součástí integrovaných plánů rozvoje měst.  Výbor se také seznámil s materiálem popisujícím rizikovost jednotlivých operačních programů, který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj a předkládá každý měsíc na jednání Vlády ČR . Z tohoto dokumentu vyplývá že ROP Severovýchod patří mezi tři nejméně rizikové programy.

 

Čtyřicáté osmé zasedání (26. 6. 2014)

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Sever... Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Stovky milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod pomohou k rozvoji zdravotnictví a sociální sféry. Výbor Regionální rady na svém zasedání 26. června schválil projekty z 39. kola výzvy, přičemž 17 z nich se nyní dočká dotace téměř 632 milionů korun. Zbylých šest projektů je vedeno ve zvláštním režimu a žadatelé musejí vyčkat, až se další prostředky uvolní. Stejně tak se podpory dočkají i další projekty z oblasti dopravy. Výbor totiž odsouhlasil vyhlášení 41. kola řízené výzvy. Členové se také zabývali žádostmi příjemců dotace o možné posunutí zahájení realizace projektů anebo oddálení termínů ukončení projektů.

 

Čtyřicáté sedmé zasedání (2. 5. 2014)

Výbor Regionální rady 2. 5. 2014 Až 91 milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod může směřovat na podporu čtrnácti projektů, které uspěly v rámci 27., 37. a 38. kola vyhlášených výzev. Schválení těchto projektů se stalo jedním z hlavních bodů 47. zasedání Výboru Regionální rady. Členové jednali také o posunech termínů realizace některých projektů a seznámili se s výsledky a průběhem auditů a kontrol.  Hlasovalo se prostřednictvím videokamer v Liberci, Hradci Králové a Pardubicích. 

 

Čtyřicáté šesté zasedání (3. 3. 2014)

20140303_VRR.JPG Výbor Regionální rady Severovýchod rozděloval prostředky z evropských fondů. Přes 900 milionů korun půjde z ROP Severovýchod na rekonstrukce silnic a 66,5 milionů na podporu školství. Dále se zabýval změnou podmínek pro čerpání v rámci IPRM, schvaloval posuny termínů realizace či odpouštění odvodů a penále.

 

Čtyřicáté páté zasedání (31. 1. 2014)

Především o posunu termínů realizace projektů jednali 31. ledna členové Výboru Regionální rady Severovýchod. V rámci ROP Severovýchod schválili převedení 250 milionů korun na rozvoj a modernizaci silnic druhé a třetí třídy. Hlasovalo se prostřednictvím videokamer v Liberci, Hradci Králové a Pardubicích. 

 

Čtyřicáté čtvrté zasedání (18. 12. 2013)

Výbor Regionální rady Severovýchod zasedl letos naposledy, a to 18. prosince v Liberci. Podpořil osm projektů realizovaných v Hradci Králové, Pardubicích a v Liberci a rozdělil 270 milionů korun.

 

Čtyřicáté třetí zasedání (19. 11. 2013)

EU.jpg Bezmála 135 milionů korun je v Regionálním operačním programu Severovýchod rezervováno pro šest projektů – dva pardubické a čtyři z Liberce. Jejich evropské spolufinancování schválili 19. listopadu členové Výboru Regionální rady. Hlasovali prostřednictvím videokamer, mimo jiné také o vyhlášení zdravotnické výzvy.

 

Čtyřicáté druhé zasedání (27. 9. 2013)

Školskou, silniční a výzvu na předkládání projektů zaměřených na marketingové aktivity v cestovním ruchu vyhlásil Výbor Regionální rady Severovýchod 27. září. Členové Výboru podpořili také dva liberecké projekty a od 1. října jmenovali Zdeňka Vašáka ředitelem Úřadu Regionální rady Severovýchod. Hlasovali ve svých krajských městech prostřednictvím videokamer.

 

Čtyřicáté první zasedání (16. 8. 2013)

Výbor Regionální rady se sešel 16. srpna v Pardubicích. Hlavní téma dne: schválení podmínek pro obnovení certifikace ROP Severovýchod.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››