Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Padesáté zasedání (21. 11. 2014)

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový.. Již po 50. se sešli členové Výboru Regionální rady Severovýchod. Na svém jubilejním zasedání, které se uskutečnilo v pátek 21. listopadu, odsouhlasili další projekty, které doposud neměly možnost využití evropských prostředků jistou. Více než 83 milionů korun tak poputuje na zlepšení silniční sítě a na modernizaci zdravotnických zařízení. Jedním z hlavních bodů jednání se také stalo představení strategie dočerpání přidělené alokace. Přestože v tuto chvíli je proplaceno více než 14 miliard korun a ROP Severovýchod patří mezi trojici nejlepších operačních programů v zemi, stále zhruba čtyři miliardy k proplacení zbývají. I proto Úřad Regionální rady Severovýchod s příjemci komunikuje a požaduje, aby byla většina projektů hotová do poloviny příštího roku, aby mohly být veškeré podklady zadministrovány a prostředky proplaceny včas. S tím souvisí celá řada kroků, která byla nastavena. Výbor Regionální rady Severovýchod rozhodoval také o žádostech na změnu finančních plánů projektů anebo o prodloužení termínů jejich ukončení. Členové byli také informování hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou o situaci související s jeho obviněním ve spojitosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci. 

 

Čtyřicáté deváté zasedání (19. 9. 2014)

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Sever... Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Další stovky milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod putují na zlepšení životních podmínek v Královéhradeckém, Pardubickém i Libereckém kraji. Výbor Regionální rady Severovýchod na svém zářijovém zasedání schválil k podpoře nebo k dofinancování další dvě desítky projektů, které si mezi sebe rozdělí více než 414 milionů korun. Peníze z evropských fondů tak pomohou zlepšit silniční síť, zmodernizovat zdravotnická zařízení anebo také podpoří další projekty, které jsou součástí integrovaných plánů rozvoje měst.  Výbor se také seznámil s materiálem popisujícím rizikovost jednotlivých operačních programů, který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj a předkládá každý měsíc na jednání Vlády ČR . Z tohoto dokumentu vyplývá že ROP Severovýchod patří mezi tři nejméně rizikové programy.

 

Čtyřicáté osmé zasedání (26. 6. 2014)

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Sever... Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Stovky milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod pomohou k rozvoji zdravotnictví a sociální sféry. Výbor Regionální rady na svém zasedání 26. června schválil projekty z 39. kola výzvy, přičemž 17 z nich se nyní dočká dotace téměř 632 milionů korun. Zbylých šest projektů je vedeno ve zvláštním režimu a žadatelé musejí vyčkat, až se další prostředky uvolní. Stejně tak se podpory dočkají i další projekty z oblasti dopravy. Výbor totiž odsouhlasil vyhlášení 41. kola řízené výzvy. Členové se také zabývali žádostmi příjemců dotace o možné posunutí zahájení realizace projektů anebo oddálení termínů ukončení projektů.

 

Čtyřicáté sedmé zasedání (2. 5. 2014)

Výbor Regionální rady 2. 5. 2014 Až 91 milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod může směřovat na podporu čtrnácti projektů, které uspěly v rámci 27., 37. a 38. kola vyhlášených výzev. Schválení těchto projektů se stalo jedním z hlavních bodů 47. zasedání Výboru Regionální rady. Členové jednali také o posunech termínů realizace některých projektů a seznámili se s výsledky a průběhem auditů a kontrol.  Hlasovalo se prostřednictvím videokamer v Liberci, Hradci Králové a Pardubicích. 

 

Čtyřicáté šesté zasedání (3. 3. 2014)

20140303_VRR.JPG Výbor Regionální rady Severovýchod rozděloval prostředky z evropských fondů. Přes 900 milionů korun půjde z ROP Severovýchod na rekonstrukce silnic a 66,5 milionů na podporu školství. Dále se zabýval změnou podmínek pro čerpání v rámci IPRM, schvaloval posuny termínů realizace či odpouštění odvodů a penále.

 

Čtyřicáté páté zasedání (31. 1. 2014)

Především o posunu termínů realizace projektů jednali 31. ledna členové Výboru Regionální rady Severovýchod. V rámci ROP Severovýchod schválili převedení 250 milionů korun na rozvoj a modernizaci silnic druhé a třetí třídy. Hlasovalo se prostřednictvím videokamer v Liberci, Hradci Králové a Pardubicích. 

 

Čtyřicáté čtvrté zasedání (18. 12. 2013)

Výbor Regionální rady Severovýchod zasedl letos naposledy, a to 18. prosince v Liberci. Podpořil osm projektů realizovaných v Hradci Králové, Pardubicích a v Liberci a rozdělil 270 milionů korun.

 

Čtyřicáté třetí zasedání (19. 11. 2013)

EU.jpg Bezmála 135 milionů korun je v Regionálním operačním programu Severovýchod rezervováno pro šest projektů – dva pardubické a čtyři z Liberce. Jejich evropské spolufinancování schválili 19. listopadu členové Výboru Regionální rady. Hlasovali prostřednictvím videokamer, mimo jiné také o vyhlášení zdravotnické výzvy.

 

Čtyřicáté druhé zasedání (27. 9. 2013)

Školskou, silniční a výzvu na předkládání projektů zaměřených na marketingové aktivity v cestovním ruchu vyhlásil Výbor Regionální rady Severovýchod 27. září. Členové Výboru podpořili také dva liberecké projekty a od 1. října jmenovali Zdeňka Vašáka ředitelem Úřadu Regionální rady Severovýchod. Hlasovali ve svých krajských městech prostřednictvím videokamer.

 

Čtyřicáté první zasedání (16. 8. 2013)

Výbor Regionální rady se sešel 16. srpna v Pardubicích. Hlavní téma dne: schválení podmínek pro obnovení certifikace ROP Severovýchod.

 

Čtyřicáté zasedání (28. 6. 2013)

Členové Výboru Regionální rady Severovýchod se 28. června setkali ve svých krajských městech a hlasovali prostřednictvím videokamer. Naplánovali letošní výzvy k předkládání žádostí o dotaci, a rozdělili tak poslední volné prostředky v ROP Severovýchod. Schválili výzvy vyhlašované v příštím roce a podpořili tři liberecké projekty.

 

Třicáté deváté zasedání (10. 5. 2013)

O obnovení toku peněz z evropských fondů do ROP Severovýchod jednal 10. května v Hradci Králové Výbor Regionální rady Severovýchod. A také o uhrazení 378 milionů korun, které požaduje Evropská komise za chyby identifikované při auditech projektů podpořených z ROP Severovýchod v letech 2011 a 2012. Po zaplacení tak zvané korekce může Severovýchod dočerpat šest miliard korun z unijních fondů.

 

Třicáté osmé zasedání (29. 3. 2013)

Výbor Regionální rady Severovýchod zasedal 29. března v Pardubicích. Podpořil pardubické Tyršovy sady a libereckou dostavbu a rekonstrukci sportovního areálu ve Starých Pavlovicích, oba projekty za 96,7 milionů korun. Členové výboru se shodli také na přerozdělení prostředků v ROP Severovýchod.

 

Třicáté sedmé zasedání (25. 1. 2013)

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedal 25. ledna v Liberci. Hovořilo se o obnovení certifikace prostředků z Unie i čerpání dotací vyčleněných pro krajská města Severovýchodu.

 

Třicáté šesté zasedání (7. 12. 2012)

V čele Regionální rady stojí od 7. prosince Martin Půta, ... Lubomír Franc, Martin Netolický a Martin Půta, hejtmani Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje, stojí od 7. prosince v čele Regionální rady NUTS II Severovýchod. Libereckého hejtmana Půtu dnes nově ustavený Výbor Regionální rady zvolil předsedou Regionální rady, hejtmany Netolického s Francem pak místopředsedy.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››