Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Dvacáté páté zasedání (17.12.2010)

Tentokrát probíhalo zasedání netradičně prostřednictvím obrazovek instalovaných v budovách Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Členové Výboru hlasovali pro dotaci dosahující bezmála 252 milionů korun z ROP Severovýchod určenou na modernizaci pardubického letiště. Výbor schválil také 63,2 milionů korun z ROP Severovýchod pro Statutární město Hradec Králové a jeho sportovní areál Bavlna, projekt předložený v rámci integrovaného plánu města.

 

Dvacáté čtvrté zasedání (11.11.2010)

Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na silnice druhé a třetí třídy v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji a také na projekt Statutárního města Hradce Králové schválil Výbor Regionální rady 11. listopadu na svém královéhradeckém zasedání.

 

Dvacáté třetí zasedání (19.10.2010)

Pro sto dvacet osm projektů zaměřených převážně na rozvoj cestovního ruchu a zlepšení dopravní obslužnosti území potvrdili členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Výbor také aktualizoval plán výzev a zrušil opatření schválená 17. září.

 

Dvacáté druhé zasedání (17.9.2010)

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedl v pátek 17. září dopoledne v budově Královéhradeckého kraje. Hlavní téma: reakce na rozhodnutí vlády z 11. 8. 2010, z něhož plyne, že se stát nebude od roku 2011 podílet 7,5% na spolufinancování projektů podpořených z regionálních operačních programů, tedy i z ROP Severovýchod. Výbor zveřejnil seznam projektů, které mohou získat dotace poté, co se legislativně upraví spolufinancování z ROP Severovýchod. Pozastavil podpis všech smluv o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod  i vyhlašování výzev pro předkládání projektů. Pozastavil i příjem žádostí o dotaci u kontinuální výzvy zaměřené na rozvoj krajských měst a do 10. ledna 2011 prodloužil řízenou výzvu pro předkládání žádostí o dotaci zaměřenou na projekty, které tematicky, časově a místně navazují na projekt „Kuks - Granátové jablko“ podporovaný v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Dvacáté první zasedání (21.6.2010)

V budově libereckého Krajského úřadu se 21. června konalo jednadvacáté zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Schvalovaly se projekty ze 16. kola řízené výzvy, které sledovalo obnovu vozidel regionální železniční dopravy. Výbor také aktualizoval plán výzev na rok 2010 a 2011, kromě jiného schválil i žádosti o změnu finančních plánů IPRM pro naplnění pravidla N+3/ N+2, aktualizaci Komunikačního plánu ROP Severovýchod a vybral pilotní projekt v rámci projektu PAAK.  O tom, jak dopadl závěrečný účet Regionální rady za loňský rok, a dalších bodech programu se dočtete v přiloženém zápisu ze zasedání.

 

Dvacáté zasedání (19. 3. 2010)

Dvacáté zasedání Výboru Regionální rady se uskutečnilo v pátek 19. března v budově Krajského úřadu v Pardubicích. Výbor kromě jiného schválil dotace na projekty, které budou realizovány v krajských městech  „Severovýchodu“, tedy v Liberci, Pardubicích nebo v Hradci Králové. Členové Výboru také rozhodli o vyhlášení čtyř kol výzev pro předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Kromě jiného byla schválena Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod, aktualizovány Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM, Prováděcí dokument i Operační manuál ROP Severovýchod. O Ročním zhodnocení za rok 2009 a dalších bodech programu se dočtete níže.

 

Devatenácté zasedání (5. 2. 2010)

Devatenácté zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod se uskutečnilo v pátek 5. února 2010 v zasedací místnosti královéhradeckého krajského zastupitelstva. Na programu bylo jen několik málo bodů, mezi nimi promíjení odvodu a penále u příjemců, kteří zažádali o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále, dále vyhlášení výzvy na poskytování asistence při přípravě PPP projektů, aktualizoval se také Metodický pokyn pro žadatele v oblasti podpory 5.2 a Operační manuál ROP Severovýchod, došlo i na šestou změnu rozpočtu na rok 2009.

 

Osmnácté zasedání (18. 12. 2009)

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedal 18. prosince v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Mimo jiné se schvalovaly projekty dotované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Výbor také aktualizoval plán předpokládaných výzev na rok 2010. Více se dočtete v přiložených usneseních.

 

Sedmnácté zasedání (6. 11. 2009)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedal 6. listopadu v libereckém Babylonu. Kromě jiného schvaloval dílčí projekty podané v rámci průběžné výzvy zaměřené na rozvoj regionálních center „Severovýchodu“ a také vyhlásil dvě poslední výzvy letošního roku.

 

Šestnácté zasedání (4. 9. 2009)

Výbor Rregionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedal 4. září 2009 v sídle Krajského úřadu v Pardubicích. Schvaloval například plán přepokládaných výzev, Příručku pro žadatele a příjemce i dotace na dílčí projekty plánované v rámci integrovaných plánů rozvoje měst.

 

Patnácté zasedání (17. 6. 2009)

Dne 17. června 2009 proběhlo v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Členové Výboru schvalovali seznam projektů k podpoře z ROP SV v rámci 10. kola výzvy pro oblast podpory 2.3 - Rozvoj venkova a také vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty tohoto kola výzvy. Výbor Regionální rady dále schválil prodloužení termínu, v němž bude ukončeno 12. kolo výzvy k předkládání projektů, zaměřené na oblast podpory 4.1 - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání. Podnikatelé tedy mohou své záměry předkládat až do 31. 8. 2009. Schválena byla i aktualizace Evaluačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2009, závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2008, třetí změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2009 a další. Více informací o 15. zasedání Výboru naleznete v níže uvedených usneseních a jejich přílohách.

 

Čtrnácté zasedání (20. 3. 2009)

Počtrnácté zasedl Výbor Regionální rady 20. března. Zastupitelé tří krajů tvořících NUTS II Severovýchod schválili v Liberci miliardové dotace na projekty týkající se měst a regionálních silnic. Výbor také aktualizoval plán letošních výzev. První z nich, sledující oblast podpory 4.1 - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, byla vyhlášena 23. března. Další výzva zaměřená na oblast podpory 5. 1, tady na Podporu aktivit spojených s realizací a řízením Regionálního operačního programu, následovala 15. dubna. Dále došlo na aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod, schválena byla i nová verze Příručky pro žadatele a příjemce.

 

Třinácté zasedání (23. 1. 2009)

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se konalo 23. ledna v Pardubicích. Nejdůležitějšími projednávanými body bylo schválení seznamu IPRM a schválení termínu vyhlášení 11. kola výzvy pro předkládání dílčích projektů v rámci IPRM.

 

Dvanácté zasedání (19. 12. 2008)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedl 19. prosince v novém složení. Hlavním bodem byla volba předsednictva Regionální rady. Usnesení ze zmíněného zasedání, které se 19. prosince uskutečnilo v královéhradeckém Regiocentru, naleznete i s přílohami níže.

 

Jedenácté zasedání (22. 9. 2008)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se 22. září sešel na svém libereckém zasedání už pojedenácté. Schvalovaly se  projekty z 5. kola výzvy, oblastí podpory 4.1 a 4.2, a dále z 6. kola výzvy, oblasti podpory 1.2. Výbor dále schválil pilotní projekty v rámci asistenčního projektu PAAK neboli Posílení absorpční a administrativní kapacity. Na programu byl také plán výzev následujícího roku či listopadové vyhlášení poslední letošní výzvy zaměřené na oblast podpory 2.3, tedy Rozvoj venkova. Zástupci tří krajů se dále zabývali aktualizací Operačního manuálu, Prováděcího dokumentu i Komunikačního plánu ROP Severovýchod. S těmito a dalšími body programu se můžete seznámit prostřednictvím usnesení a jejich příloh uveřejněných níže.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››