Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Dvacáté zasedání (19. 3. 2010)

Dvacáté zasedání Výboru Regionální rady se uskutečnilo v pátek 19. března v budově Krajského úřadu v Pardubicích. Výbor kromě jiného schválil dotace na projekty, které budou realizovány v krajských městech  „Severovýchodu“, tedy v Liberci, Pardubicích nebo v Hradci Králové. Členové Výboru také rozhodli o vyhlášení čtyř kol výzev pro předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Kromě jiného byla schválena Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod, aktualizovány Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM, Prováděcí dokument i Operační manuál ROP Severovýchod. O Ročním zhodnocení za rok 2009 a dalších bodech programu se dočtete níže.

 

Devatenácté zasedání (5. 2. 2010)

Devatenácté zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod se uskutečnilo v pátek 5. února 2010 v zasedací místnosti královéhradeckého krajského zastupitelstva. Na programu bylo jen několik málo bodů, mezi nimi promíjení odvodu a penále u příjemců, kteří zažádali o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále, dále vyhlášení výzvy na poskytování asistence při přípravě PPP projektů, aktualizoval se také Metodický pokyn pro žadatele v oblasti podpory 5.2 a Operační manuál ROP Severovýchod, došlo i na šestou změnu rozpočtu na rok 2009.

 

Osmnácté zasedání (18. 12. 2009)

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedal 18. prosince v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Mimo jiné se schvalovaly projekty dotované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Výbor také aktualizoval plán předpokládaných výzev na rok 2010. Více se dočtete v přiložených usneseních.

 

Sedmnácté zasedání (6. 11. 2009)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedal 6. listopadu v libereckém Babylonu. Kromě jiného schvaloval dílčí projekty podané v rámci průběžné výzvy zaměřené na rozvoj regionálních center „Severovýchodu“ a také vyhlásil dvě poslední výzvy letošního roku.

 

Šestnácté zasedání (4. 9. 2009)

Výbor Rregionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedal 4. září 2009 v sídle Krajského úřadu v Pardubicích. Schvaloval například plán přepokládaných výzev, Příručku pro žadatele a příjemce i dotace na dílčí projekty plánované v rámci integrovaných plánů rozvoje měst.

 

Patnácté zasedání (17. 6. 2009)

Dne 17. června 2009 proběhlo v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Členové Výboru schvalovali seznam projektů k podpoře z ROP SV v rámci 10. kola výzvy pro oblast podpory 2.3 - Rozvoj venkova a také vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty tohoto kola výzvy. Výbor Regionální rady dále schválil prodloužení termínu, v němž bude ukončeno 12. kolo výzvy k předkládání projektů, zaměřené na oblast podpory 4.1 - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání. Podnikatelé tedy mohou své záměry předkládat až do 31. 8. 2009. Schválena byla i aktualizace Evaluačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2009, závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2008, třetí změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2009 a další. Více informací o 15. zasedání Výboru naleznete v níže uvedených usneseních a jejich přílohách.

 

Čtrnácté zasedání (20. 3. 2009)

Počtrnácté zasedl Výbor Regionální rady 20. března. Zastupitelé tří krajů tvořících NUTS II Severovýchod schválili v Liberci miliardové dotace na projekty týkající se měst a regionálních silnic. Výbor také aktualizoval plán letošních výzev. První z nich, sledující oblast podpory 4.1 - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, byla vyhlášena 23. března. Další výzva zaměřená na oblast podpory 5. 1, tady na Podporu aktivit spojených s realizací a řízením Regionálního operačního programu, následovala 15. dubna. Dále došlo na aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod, schválena byla i nová verze Příručky pro žadatele a příjemce.

 

Třinácté zasedání (23. 1. 2009)

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se konalo 23. ledna v Pardubicích. Nejdůležitějšími projednávanými body bylo schválení seznamu IPRM a schválení termínu vyhlášení 11. kola výzvy pro předkládání dílčích projektů v rámci IPRM.

 

Dvanácté zasedání (19. 12. 2008)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedl 19. prosince v novém složení. Hlavním bodem byla volba předsednictva Regionální rady. Usnesení ze zmíněného zasedání, které se 19. prosince uskutečnilo v královéhradeckém Regiocentru, naleznete i s přílohami níže.

 

Jedenácté zasedání (22. 9. 2008)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se 22. září sešel na svém libereckém zasedání už pojedenácté. Schvalovaly se  projekty z 5. kola výzvy, oblastí podpory 4.1 a 4.2, a dále z 6. kola výzvy, oblasti podpory 1.2. Výbor dále schválil pilotní projekty v rámci asistenčního projektu PAAK neboli Posílení absorpční a administrativní kapacity. Na programu byl také plán výzev následujícího roku či listopadové vyhlášení poslední letošní výzvy zaměřené na oblast podpory 2.3, tedy Rozvoj venkova. Zástupci tří krajů se dále zabývali aktualizací Operačního manuálu, Prováděcího dokumentu i Komunikačního plánu ROP Severovýchod. S těmito a dalšími body programu se můžete seznámit prostřednictvím usnesení a jejich příloh uveřejněných níže.

 

Desáté zasedání (30. 6. 2008)

10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se konalo 30. června 2008 v sále Zastupitelstva Pardubického kraje v Pardubicích. Hlavním předmětem programu bylo, kromě jiného,  schválení projektů z 2. a 4.  kola výzvy.  S tímto bodem nepřímo souviselo i schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace, která bude podepisována s příjemci, jejichž projekty byly schváleny. Dalšími body bylo schválení Závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2007 a 3. změna rozpočtu na rok 2008. O těchto a dalších bodech programu se více dozvíte v usneseních a jejích přílohách uveřejněných níže.

 

Deváté zasedání (19. 5. 2008)

Dne 19. května 2008 se v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje uskutečnilo 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Předmětem programu bylo prodiskutování změn  rozpočtu Regionální rady pro rok 2008, schválení vzoru smlouvy pro poskytnutí dotace pro projekty 1. kola výzvy ROP SV. Jako důležitý bod zasedání bylo představení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2007, stěžejní bylo také projednání podmínek pro vyhlášení 8. kola výzvy - předkládání IPRM a schválení aktualizovaného plánu výzev pro rok 2008.

 

Osmé zasedání (25. 2. 2008)

Dne 25. února 2008 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo 8. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Témat k jednání bylo mnoho, jako jedno z prvních bylo diskutováno téma změny rozpočtu pro rok 2008 a schválení plánu výzev pro rok 2008. Důležitou součástí bylo schválení projektů předložených v 1. kole výzvy pro oblast podpory 1.1 a schválení dalších kol výzev, které budou vyhlášeny v ROP SV.

 

Sedmé zasedání (19. 12. 2007)

Dne 19. prosince 2007 se v budově Krajského úřadu Pardubického kraje uskutečnilo 7. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem zasedání představovalo schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu pro roky 2008, 2009 a 2010. Schvalován byl také počet zaměstnanců Úřadu Regionální rady Severovýchod. Podstatné bylo schválení Komunikačního plánu ROP Severovýchod pro programovací období 2007 – 2013 a na léta 2007 a 2008 a schválení vyhlášení výzvy pro oblast podpory 5.1.

 

Šesté zasedání (21. 11. 2007)

Dne 21. listopadu 2007 se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové uskutečnilo 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Předmětem programu byla aktualizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, aktualizace Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Severovýchod a aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod. Mimo jiné byl do pořadu jednání zařazeny též body zaměřené na Manuál jednotného vizuálního stylu a Plány technické pomoci. Velmi důležitým bodem bylo schválení projektů technické pomoci pro rok 2007 a schválení vyhlášení dalších výzev pro předkládání projektů.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››