Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6

Desáté zasedání (30. 6. 2008)

10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se konalo 30. června 2008 v sále Zastupitelstva Pardubického kraje v Pardubicích. Hlavním předmětem programu bylo, kromě jiného,  schválení projektů z 2. a 4.  kola výzvy.  S tímto bodem nepřímo souviselo i schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace, která bude podepisována s příjemci, jejichž projekty byly schváleny. Dalšími body bylo schválení Závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2007 a 3. změna rozpočtu na rok 2008. O těchto a dalších bodech programu se více dozvíte v usneseních a jejích přílohách uveřejněných níže.

 

Deváté zasedání (19. 5. 2008)

Dne 19. května 2008 se v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje uskutečnilo 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Předmětem programu bylo prodiskutování změn  rozpočtu Regionální rady pro rok 2008, schválení vzoru smlouvy pro poskytnutí dotace pro projekty 1. kola výzvy ROP SV. Jako důležitý bod zasedání bylo představení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2007, stěžejní bylo také projednání podmínek pro vyhlášení 8. kola výzvy - předkládání IPRM a schválení aktualizovaného plánu výzev pro rok 2008.

 

Osmé zasedání (25. 2. 2008)

Dne 25. února 2008 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo 8. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Témat k jednání bylo mnoho, jako jedno z prvních bylo diskutováno téma změny rozpočtu pro rok 2008 a schválení plánu výzev pro rok 2008. Důležitou součástí bylo schválení projektů předložených v 1. kole výzvy pro oblast podpory 1.1 a schválení dalších kol výzev, které budou vyhlášeny v ROP SV.

 

Sedmé zasedání (19. 12. 2007)

Dne 19. prosince 2007 se v budově Krajského úřadu Pardubického kraje uskutečnilo 7. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem zasedání představovalo schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu pro roky 2008, 2009 a 2010. Schvalován byl také počet zaměstnanců Úřadu Regionální rady Severovýchod. Podstatné bylo schválení Komunikačního plánu ROP Severovýchod pro programovací období 2007 – 2013 a na léta 2007 a 2008 a schválení vyhlášení výzvy pro oblast podpory 5.1.

 

Šesté zasedání (21. 11. 2007)

Dne 21. listopadu 2007 se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové uskutečnilo 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Předmětem programu byla aktualizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, aktualizace Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Severovýchod a aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod. Mimo jiné byl do pořadu jednání zařazeny též body zaměřené na Manuál jednotného vizuálního stylu a Plány technické pomoci. Velmi důležitým bodem bylo schválení projektů technické pomoci pro rok 2007 a schválení vyhlášení dalších výzev pro předkládání projektů.

 

Páté zasedání (20. 6. 2007)

Dne 20. června 2007 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje proběhlo 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem programu bylo schválení znění Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, schválení znění Prováděcího dokumentu ROP SV a vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod na programovací období 2007 – 2013.

 

Čtvrté zasedání (2. 3. 2007)

Dne 2. března 2007 se v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou  uskutečnilo 4. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Projednávány byly změny v rozpočtu Regionální rady na rok 2006 a 2007, posouzen byl Operační manuál ROP NUTS II Severovýchod a Prováděcí dokument ROP SV a došlo ke schválení Plánů technické pomoci. Taktéž byl na programu jednání bod související s Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

 

Třetí zasedání (8. 12. 2006)

Dne 8. prosince 2006 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje proběhlo 3. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Předmětem zasedání bylo projednání změny rozpočtu na rok 2007 a schválení rozpočtu pro rok 2007, v neposlední řadě schválení rozpočtového výhledu na rok 2008 a 2009, organizační struktury Úřadu Regionální rady a schválení aktuálního znění programového dokumentu.

 

Druhé zasedání (6. 10. 2006)

Dne 6. října 2006 se v budově Domu techniky v Pardubicích uskutečnilo 2. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Stěžejním bodem zasedání bylo schválení projektů v rámci 8. kola výzvy SROP, jednalo se též o stavu přípravy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod 2007 – 2013.

 

První zasedání (11. 7. 2006)

Dne 11. července 2006 se v budově úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo 1. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem zasedání byla volba předsedy a místopředsedů Regionální rady, schválení rozpočtu Regionální rady a stanoveni organizační struktury a počtu zaměstnanců Úřadu Regionální rady pro rok 2006.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6