Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6

Páté zasedání (20. 6. 2007)

Dne 20. června 2007 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje proběhlo 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem programu bylo schválení znění Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, schválení znění Prováděcího dokumentu ROP SV a vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod na programovací období 2007 – 2013.

 

Čtvrté zasedání (2. 3. 2007)

Dne 2. března 2007 se v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou  uskutečnilo 4. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Projednávány byly změny v rozpočtu Regionální rady na rok 2006 a 2007, posouzen byl Operační manuál ROP NUTS II Severovýchod a Prováděcí dokument ROP SV a došlo ke schválení Plánů technické pomoci. Taktéž byl na programu jednání bod související s Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

 

Třetí zasedání (8. 12. 2006)

Dne 8. prosince 2006 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje proběhlo 3. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Předmětem zasedání bylo projednání změny rozpočtu na rok 2007 a schválení rozpočtu pro rok 2007, v neposlední řadě schválení rozpočtového výhledu na rok 2008 a 2009, organizační struktury Úřadu Regionální rady a schválení aktuálního znění programového dokumentu.

 

Druhé zasedání (6. 10. 2006)

Dne 6. října 2006 se v budově Domu techniky v Pardubicích uskutečnilo 2. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Stěžejním bodem zasedání bylo schválení projektů v rámci 8. kola výzvy SROP, jednalo se též o stavu přípravy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod 2007 – 2013.

 

První zasedání (11. 7. 2006)

Dne 11. července 2006 se v budově úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo 1. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním pilířem zasedání byla volba předsedy a místopředsedů Regionální rady, schválení rozpočtu Regionální rady a stanoveni organizační struktury a počtu zaměstnanců Úřadu Regionální rady pro rok 2006.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6