Tiskové zprávy

Dění na severovýchodě Čech, které se týká úspěšného čerpání evropských dotací z ROP Severovýchod, mapují tiskové zprávy.

‹‹   Předchozí   3 4 5 6 7 8 9 10 11   Následující   ››

Regiony odpověděly Evropské komisi na otázky týkající se čerpání evropských dotací po roce 2013

DSC_1613.JPG Pardubice – Kraje podpořené Svazem měst a obcí, Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky a Asociací nestátních neziskových organizací vyjádřily 12. ledna v pardubického Hotelu Euro stanovisko k Páté kohezní zprávě a otázkám Evropské komise k budoucnosti čerpání evropských dotací po roce 2013. Na třetím zasedání Řídicího výboru regionů se krátce hovořilo také o státní spoluúčasti na financování projektů z regionálních operačních programů.

 

Na severovýchodočeské projekty vyplaceno z Unie téměř sedm miliard korun

is_1_.jpg NUTS II Severovýchod – Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byly od roku 2008 schváleny pro 486 projektů realizovaných v severovýchodních Čechách. Z evropských fondů se dosud v rámci programu proplatilo 6,9 miliard korun.

 

Evropské dotace z ROPu na pardubické letiště a hradeckou Bavlnu

DSC_1564.JPG Pardubice – Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále ROP) určené na rozvoj pardubického letiště a rekonstrukci sportovního areálu Bavlna v Hradci Králové schválili 17. prosince členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod.

 

Zástupci krajů hovořili o Páté kohezní zprávě Evropské komise

na_web.jpg Pardubice – O závěrech Páté kohezní zprávy, kterou letos na podzim vydala Evropská komise a která věnuje pozornost hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie, diskutovali v úterý 7. prosince zástupci českých a moravských krajů a Svazu měst a obcí. Ti se setkali v Pardubicích na Řídicím výboru regionů.

 

Integrované plány krajských měst nemají podporu vlády

4.JPG Chrastava – Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod (dále ROP Severovýchod) se setkali 30. listopadu v Chrastavě. Město a jeho projekty, z nichž jeden poznamenaly nedávné povodně, si poté prohlédl spolu s ředitelem Úřadu Regionální rady Zdeňkem Semorádem zástupce Evropské komise Tomáš Kuchtík.

 

Dekrety na dotaci předal hejtman Martínek v Hlinsku a v Chrudimi

IMG_3295.jpg Hlinsko, Chrudim – Dekrety na dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod převzali 25.  listopadu v Hlinsku a v Chrudimi z rukou předsedy Regionální rady a pardubického hejtmana Radko Martínka zástupci šesti projektů. Všechny jsou zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu.

 

Pardubický hejtman předal dekrety na dotaci z ROP Severovýchod

Hejtman_t__ebov__.jpg Předseda regionální rady a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek se 24. listopadu setkal se zástupci projektů, které byly vybrány k finanční podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, aby jim předal dekrety na čerpání evropských dotací.

 

Zástupci projektů obdrželi dekret na dotaci z ROP Severovýchod z rukou hejtmana Martínka

aktualita.jpg Na půdě pardubického zámku se v úterý 23. listopadu sešli zástupci projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, aby od předsedy Regionální rady a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka převzali dekrety na čerpání evropských dotací.

 

Dotace na krajské silnice i hradecké terasy schváleny

DSC_1196___Kopie.JPG Hradec Králové – Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále ROP Severovýchod) na silnice druhé a třetí třídy v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji a také na projekt Statutárního města Hradce Králové schválil Výbor Regionální rady 11. listopadu na svém královéhradeckém zasedání.

 

Dekrety na dotaci z ROP Severovýchod předal hejtman Martínek

IMG_0044.JPG Letohrad – Dekrety na dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod převzali 10. listopadu v Letohradě z rukou předsedy Regionální rady a pardubického hejtmana zástupci tří projektů. Ty jsou zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu.

 

Výbor schválil dotace pro 128 projektů

IMG_3125.jpg Pardubice – Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro sto dvacet osm projektů zaměřených převážně na rozvoj cestovního ruchu a zlepšení dopravní obslužnosti území potvrdili členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod. Výbor také aktualizoval plán výzev a zrušil opatření schválená 17. září.

 

Vláda rozhodla, že se stát bude i nadále podílet na spolufinancování projektů s podepsanou smlouvou

DSC_0897.JPG NUTS II Severovýchod – Stát bude i v příštím roce spolufinancovat projekty všech příjemců dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kteří už podepsali s Regionální radou smlouvu o čerpání dotace. S výjimkou krajů. Usnesla se na tom 22. září Vláda České republiky.

 

Vicenová a hejtmani pro zachování regionálních operačních programů

P1020999.JPG Brusel - V rámci každoročního Evropského týdne regionů a měst v Bruselu nazvaných Open Days 2010 se zástupci krajských samospráv  setkali 6. října se stálou představitelkou České republiky při Evropské unii Milenou Vicenovou.

 

Výbor pozastavil některé výzvy, ale zveřejnil projekty, které mohou získat dotaci

DSC_0834.JPG Hradec Králové – Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedl v pátek 17. září dopoledne v budově Královéhradeckého kraje. Hlavní téma: reakce na rozhodnutí vlády z 11. 8. 2010, z něhož plyne, že se stát nebude od roku 2011 podílet 7,5% na spolufinancování projektů podpořených z regionálních operačních programů, tedy i z ROP Severovýchod.

 

Vládní rozhodnutí ohrozí rozpočty měst, obcí a podnikatelů

S5005511.JPG Praha -  Jak dále postupovat při čerpání evropských dotací prostřednictvím regionálních operačních programů  (dále ROPů) v případě, že by stát od příštího roku nekofinancoval projekty 7,5 procenty tak jako doposud, zejména o tom hovořili zástupci regionálních rad v pátek 3. září v Praze. Diskusi vyvolal Radko Martínek, pardubický hejtman a předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod, který věří, že rozhodnutí vlády není konečné.

 
‹‹   Předchozí   3 4 5 6 7 8 9 10 11   Následující   ››