Realizované projekty

Jak se prostřednictvím dotací mění region soudržnosti Severovýchod? To se nejlépe pozná prostřednictvím úspěšných projektů realizovaných z ROP Severovýchod. V sekci se dozvíte, na co jsou konkrétní projekty zaměřeny a jak budou regionu prospěšné. Jednotlivé projekty se dají vyfiltrovat podle prioritní osy, oblasti podpory, místa realizace či výše dotace. Po navolení parametrů se zobrazí požadovaný typ projektů a jejich základní údaje. Dalším krokem je otevření karty projektu, jež popisuje cíle, dobu realizace i výši celkových způsobilých výdajů projektu. Dále jsou zde umístěny fotografie i zajímavosti ze života projektu.

Přehled realizovaných projektů najdete také zde.