Monitorovací výbor: diskuse o kontrolách, auditu a akčním plánu EK

Hlinsko – O čerpání dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod diskutovali 11. června v Multifunkčním centru v Hlinsku členové Monitorovacího výboru, tedy zástupci měst a krajů, neziskových organizací, ministerstev a dalších institucí.  

Jednání se zúčastnila také Alice Sova z Evropské komise. Ta vidí největší úskalí všech operačních programů v České republice ve veřejných zakázkách. „Evropská komise se počátkem letošního roku dohodla s Českou republikou na akčním plánu kroků, které je do konce června třeba učinit, aby Komise opět obnovila spolufinancování projektů. Na příjemce dotací z ROP Severovýchod zatím toto rozhodnutí nedopadá. Pokud by ale vláda situaci nevyřešila podle požadavků akčního plánu, mohlo by se to Severovýchodu dotknout v roce 2012,“ řekla.

Podle Víta Šumpely z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je většina bodů z akčního plánu už splněna. „Děláme maximum, abychom opět financování obnovili,“ řekl.

Zásadní výhrady měla Komise k neúčinné kontrole či k nezávislosti a koordinaci auditních subjektů. Komise mimo jiné vyžaduje, aby byly centralizovány. „S tímto postupem souhlasíme. Ani dosud jsme nemohli do auditních postupů
a rozhodnutí zasahovat, takže se pro Regionální radu Severovýchod mnoho nezmění,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady Severovýchod.

 
Hovořilo se také o snižování administrativní zátěže příjemců dotací, a to jak ve stávajícím období, tak i po roce 2013. Členové výboru apelovali na ministerstva financí a pro místní rozvoj, aby sjednotily své kontrolní požadavky a shodly se v pohledu na kontrolované skutečnosti.

 

 

 

ROP Severovýchod čerpá v letech 2007 až 2013 více než 16,5 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Prostředky jsou určeny pro region soudržnosti Severovýchod, který tvoří  Liberecký, Královéhradecký
a Pardubický kraj. Dosud bylo schváleno 574 projektů a příjemcům dotací proplaceno ze strukturálních fondů 9,4 miliardy korun.