Monitorovací výbor schválil Závěrečnou zprávu o provádění ROP Severovýchod

Litomyšl – 27. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod se uskutečnilo ve východočeské Litomyšli, v prostorách Seminárního sálu Zámeckého pivovaru. Členové Monitorovacího výboru 2. 12. 2016 schválili Závěrečnou zprávu o provádění ROP SV. Tím byl splněn další ze zásadních milníků ukončování programu. Členům Monitorovacího výboru byla na jednání představena nejen Závěrečná zpráva, ale také další kroky související s úspěšným ukončením programu.

 „Závěrečná zpráva představuje zásadní dokument, který je požadován Obecným nařízením Evropské komise. Jedná se o souhrn informací o jednotlivých prioritních osách, projektech, finančním čerpání, plnění indikátorů, o publicitě programu a dalších tématech za celé programové období,“ vysvětlila Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod.  

 

 „Uzavírání programu běží dle interně nastaveného harmonogramu,“ konstatovala ředitelka Lenka Vašátková. Nejprve byl návrh Závěrečné zprávy o provádění ROP Severovýchod schválen členy Výboru Regionální rady v září 2016.  V říjnu 2016 proběhlo připomínkové řízení, ve kterém se k návrhu Závěrečné zprávy vyjádřili zástupci Evropské komise, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Všechny připomínky řídící orgán řádně vypořádal. Nyní byla zpráva odsouhlasena i členy Monitorovacího výboru. Po aktualizaci v 1. čtvrtletí roku 2017 bude v souladu s harmonogramem odeslána Evropské komisi, a to nejpozději do 31. března 2017.

 „Kromě jednotlivých kroků řádného uzavírání programu samozřejmě průběžně pokračuje monitorování a kontrola realizovaných projektů, kterým běží doba udržitelnosti,“ doplnila Lenka Vašátková.

Na závěr jednání měli členové Monitorovacího výboru možnost shlédnout prostory Regionálního muzea v Litomyšli, jehož celková rekonstrukce byla jedním z úspěšných projektů financovaných z ROP Severovýchod. Muzeum zvítězilo v soutěži Stavba roku Pardubického kraje 2015 v kategorii Obnova nemovitých kulturních památek. Projekt revitalizace muzea se také umístil na prvním místě v národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2014 v kategorii Muzejní počin roku.