1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 24.8.2007

Dne 24. srpna proběhlo v Hradci Králové 1. zasedání Monitorovacího výboru Regionální operačního programu NUTS II Severovýchod. V úvodu zasedání byli členové výboru blíže seznámeni s Regionálním operačním programem, Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a s jejími orgány, s úkoly Monitorovacího výboru a následně byl schválen jednací řád výboru. Hlavním pilířem zasedání bylo schvalování výběrových kritérií pro hodnocení projektů. Na 1. zasedání výboru byla schválena kritéria pro 1. výzvu oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Dále byl výbor informován o pokroku v implementaci ROP, byl projednán evaluační plán, plán čerpání technické pomoci ROP a komunikační plán.

Dokumenty ke stažení

Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod

Přílohy k usnesením 1. zasedání MV

 

1. zasedaní MV

1. zasedaní MV

1. zasedaní MV