10. zasedání Monitorovacícho výboru ROP Severovýchod 7.6.2010

DSC_0215.JPG Desáté zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se uskutečnilo 7. června 2010 v Lázních Bělohrad. Jednání se zúčastnili také zástupci Evropské komise Tomáš Kuchtík a Jack Engwegen. 

Výbor projednal Zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod a schválil Výroční zprávu o realizaci ROP Severovýchod za rok 2009. Členové Výboru se seznámili s vyhodnocením Evaluačního plánu ROP NUTS II Severovýchod pro rok 2009, s výsledky evaluačního projektu Hodnocení vlivu intervencí ROP SV na rovné příležitosti a s vyhodnocením Komunikačního plánu ROP SV za rok 2009. Hovořilo se také o Komunikačním plánu ROP Severovýchod na rok 2010 a jeho plnění. Došlo i na aktualizaci Komunikačního plánu ROP SV 2007-2013. Diskutovalo se také o návrzích opatření Ministerstva pro místní rozvoj ČR k revizím operačních programů. Fotodokumentaci z jednání i následné cestě po projektech naleznete ve Fotogalerii

Zápis z 10. zasedání MV ROP SV

Přílohy k usnesením 10. zasedání MV ROP SV