11. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 4. 11. - 16. 11. 2010

Tento Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl korespondenčně, a to od 4. do 16. listopadu 2010. Schvaloval se požadavek na aktualizaci Programového dokumentu ROP Severovýchod.

 

Usnesení 11. MV ROP SV_korespondenční hlasování.pdf

Příloha č. 1 k usnesení č. 43_2010.pdf

Příloha č. 2 k usnesení č. 43_2010.pdf