12. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 30.11.2010

1692_1_.jpg Členové Monitorovacího výboru se 30. listopadu setkali v Chrastavě. Hovořilo se o změně přístupu vlády ke státní spoluúčasti na financování projektů podpořených z ROPu, o tom, že Evropská komise řeší požadavek Regionální rady, navýšit prostředky určené na projekty obcí a měst. Předseda Regionální rady Radko Martínek dále informoval členy Monitorovacího  výboru o přerozdělení dodatečných 236 milionů EUR určených pro operační programy v České republice. ROPy získaly z této částky 32 procent, které mají být použity na rozvoj dopravní infrastruktury.

 Fotodokumentaci z jednání i následné cestě po projektech naleznete ve Fotogalerii.

Zápis z 12. zasedání MV ROP SV.pdf

Přílohy k usnesením 12. zasedání MV ROP SV.zip