14. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (30.11.2011)

MV_30._11._2011.jpg ROP Severovýchod dlouhodobě patří k nejlépe čerpajícím programům v České republice. „Pokud porovnám s ostatními, Severovýchod má nejlepší program v České republice, protože rychle čerpá evropské prostředky a vykazuje stovky dokončených projektů,“ řekl 30. listopadu na Monitorovacím výboru v Jablonci nad Nisou Jack Engwegen, zástupce Evropské komise.

Zápis ze 14. zasedání MV ROP SV

Přílohy k usnesením 14. zasedání MV ROP SV

 

ROP Severovýchod dlouhodobě patří k nejlépe čerpajícím programům v České republice. „Pokud porovnám s ostatními, Severovýchod má nejlepší program v České republice, protože rychle čerpá evropské prostředky a vykazuje stovky dokončených projektů. Přestože Česká republika nemá v Evropské unii nejlepší image, co se využití nabízených prostředků týká, Severovýchod je mezi jinými výjimečný,“ řekl Jack Engwegen.

Žadatelé o dotaci dosud předložili 1142 projektů, Výbor Regionální rady schválil 567 projektů, příjemci získali z ROP Severovýchod více než 8 miliard korun. „Letos proplatíme příjemcům 1,8 miliardy korun ze strukturálních fondů,“ informoval ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.

V příštím roce chce ROP Severovýchod navýšit o 10,9 milionů EUR prostředky určené na dopravní infrastrukturu a o 3,9 milionů EUR prostředky určené na rozvoj středních škol. Žádost nyní konzultuje Evropská komise. „Neočekávám žádné problémy spojené s touto žádostí. Předpokládám, že jí do konce roku vyhovíme,“ komentovala změnu Alice Sova.