17. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (30. 11. 2012)

Zleva Monika Tchavdarová a Christos Gogos z Evropské komi... Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod se setkali 30. listopadu v trutnovském multifunkčním centru UFFO. Jednání se zúčastnili také Monika Tchavdarová a Christos Gogos z Evropské komise. Opakovaným tématem výboru byly integrované plány rozvoje krajských měst. Zdeněk Vašák informoval o změnách v seznamu dílčích projektů i ve změnách finančního a časového harmonogramu všech IPRM.

Zápis z 17. zasedání MV ROP SV 

Přílohy k usnesením 17. zasedání MV ROP SV 

Prezentace 17. zasedání MV ROP SV