18. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (7. 6. 2013)

Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod se setkali 7. června v Liberci. Schválili převedení 250 milionů korun na dopravní projekty a souhlasili s hlasováním per rollam o přijetí 600 milionů korun z ROP Severozápad a Operačního programu Technická pomoc. Hovořilo se také o proplacených dotacích, o integrovaných plánech krajských měst i pozastavené certifikaci. Jednání se zúčastnili také Monika Tchavdarová a Christos Gogos z Evropské komise.

Zápis z 18. zasedání MV ROP SV 7.6.2013 

Přílohy k usnesením 18. zasedání MV ROP SV 

Prezentace 18. zasedání MV ROP SV