19. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (8. 7. - 23. 7. 2013)

Tento Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl korespondenčně, a to od 8. do 23. července 2013. Předmětem jednání bylo schválení aktualizovaného dokumentu „Návrh změn ROP Severovýchod“ a schválení návrhu na změnu Programového dokumentu ROP Severovýchod, verze 4.0.

Usnesení 19. MV ROP SV - korespondenční hlasování 

Příloha č. 1 k usnesení č. 92_2013

Příloha č. 2 k usnesení č. 92_2013