2. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 12.12.2007

Ve středu 12. prosince 2007 ve Společenském sále Magistrátu města Pardubic proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Úvodního slova se ujal Mgr. Zdeněk Semorád a informoval členy Monitorovacího výboru o programu. Hlavním pilířem  zasedání bylo projednání a schválení výběrových kritérií pro vyhlášení výzev pro vybrané oblasti podpory. Jednalo se o druhé kolo výzvy v  oblastech podpory 2.2 Rozvoj měst , 2.3 Rozvoj venkova , 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu a třetí kolo výzvy v oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP . Představen byl také systém hodnocení ROP SV. Členové Monitorovacího výboru byli mimo jiné informováni a seznámeni s finální verzí Komunikačního plánu  ROP Severovýchod.

Dokumenty ke stažení

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru

Přílohy k usnesením 2. zasedání MV