20. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (9. 9. - 19. 9. 2013)

Tento Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl korespondenčně, a to od 9. do 19. září 2013. Předmětem jednání bylo schválení aktualizace výběrových kritérií pro hodnocení projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. 

Usnesení 20. MV ROP SV - korespondenční hlasování

Příloha č. 1 k usnesení č. 93_2013