21. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (10. 12. 2013)

Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod se setkali 10. prosince na Seči, v místě realizace jednoho z 668 finančně podpořených projektů. Jednání se konalo v posledním měsíci tohoto programovacího období Evropské unie. Zúčastnily se ho také Monika Tchavdarová a Livia Schonwiesnerová z Evropské komise.

Zápis z 21. zasedání MV ROP SV 10.12.2013

Přílohy k usnesením 21. zasedání MV ROP SV 10. 12. 2013

Prezentace 21. zasedání MV ROP SV 10. 12. 2013