22. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (4. 6. 2014)

Zasedání Monitorovacího výboru 4. 6. 2014, Pec pod Sněžkou Již po dvaadvacáté se sešli členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu Severovýchod, aby společně prodiskutovali otázky spojené s realizací programu a pomalu se blížícím koncem tohoto programovacího období. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Peci pod Sněžkou. V místě, kam putovalo téměř 239 milionů korun na stavbu nové lanovky na Sněžku. Jednání výboru se zúčastnily také Monika Tchavdarová a Livia Schonwiesnerová z Evropské komise. Vzhledem k tomu, že se dotační období pomalu chýlí ke svému konci, jedním z hlavních bodů jednání byla aktuální situace s čerpáním zbývajících finančních prostředků. Podle srovnání s ostatními dotačními programy v České republice patří ROP Severovýchod k těm, které jsou v čerpání prostředků velmi úspěšné. Na programu jednání bylo také schválení výroční zprávy za uplynulý rok anebo také zazněly informace, jakým způsobem je plněn komunikační plán ROP Severovýchod.

Zápis z 22 zasedání MV ROP SV 4.6.2014

Přílohy k usnesením z 22. zasedání MV ROP SV 4. 6. 2014

Prezentace z 22. zasedání MV ROP SV 4. 6. 2014