24. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (5. 6. 2015)

Zasedání Monitorovacího výboru Regionální rady Severových... Pardubický kraj – Již po čtyřiadvacáté se 5. června sešli členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu (ROP) Severovýchod, aby společně prodiskutovali otázky spojené s realizací programu a především také otázku zdárného ukončení. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Pardubickém kraji.  Monitorovací výbor byl také obeznámen se situací kolem celkové chybovosti programu za loňský rok, která byla Auditním orgánem vyčíslena na 5,1 %, avšak Regionální rada s tímto výpočtem nesouhlasí.  „Do určení míry chybovosti nad dvě procenta vstoupila identifikovaná pochybení u tří projektů, kde jsme se závěry auditu nesouhlasili a rozporovali jsme je. Chybovost programu bez těchto projektů je 0,87%. I nadále kolem těchto pochybení probíhá jednání,“  upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Na programu jednání zazněly také informace týkající se budoucnosti Regionální rady, která bude fungovat i nadále, jelikož musí zajistit úspěšné uzavření ROP Severovýchod.

Zápis z 24. zasedání MV ROP SV 5. 6. 2015 

Přílohy k usnesením z 24. zasedání MV 5.6.2015

Prezentace z 24. zasedání MV 5.6.2015