25. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV (4. 12. 2015)

Zasedání Monitorovacího výboru v Hradci Králové 4. 12. 2015 Hradec Králové – Budova z dílny architekta a herce Davida Vávry s velrybou na střeše se stala místem pro 25. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. Nebylo tomu však náhodou. Bývalá továrna Vertex stojící nedaleko centra Hradce Králové se mohla proměnit v kouzelné místo, v němž vzniklo Centrum celoživotního vzdělávání, díky více než 129milionové dotaci z ROP Severovýchod. Členové Výboru se ke svému jednání sešli v pátek 4. prosince, aby společně projednali nejdůležitější události, k nimž od posledního zasedání došlo. Mezi hlavními body programu se objevily především informace spojené s uzavíráním ROP Severovýchod a opatření vedoucí k pokud možná co nejefektivnějšímu vyčerpání přidělených finančních prostředků.  Do popředí se dostala také otázka spojená s pozastavenou certifikací programu, k níž došlo v návaznosti na překročení dvouprocentní hranice míry chybovosti v uplynulém období.  „Evropská komise v této souvislosti požadovala ujištění o správném fungování kontrolního systému, jež jsme poskytli ve velmi krátkém čase. V tuto chvíli už je opět certifikace výdajů obnovena a vše je v pořádku,“  upřesnil Daniel Jankovič, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu.  Představeny byly také výsledky evaluace dopadu ROP Severovýchod na rozvoj regionu.


Zápis z 25. zasedání MV ROP SV 4. 12. 2015 

Přílohy k usnesením z 25. zasedání MV

Prezentace z 25. zasedání MV