26. zasedání Monitorovacího výboru (10. 6. 2016)

Zasedání Monitorovacího výboru 10. 6. 2016 v Liberci Liberec – Úspěšné ukončení proplácení dotací a navazující uzavírání programu ROP Severovýchod. Dvě zásadní témata, která zajímala členy Monitorovacího výboru ROP Severovýchod, jenž se sešel již po 26. v pátek 10. června, tentokrát v libereckém společenském centru Lidové sady. Byla uzavřena jedna z nejdůležitějších kapitol fungování ROP Severovýchod. K prvnímu červnovému dni došlo k proplacení posledních dotačních financí. Nyní nastává období uzavírání celého programu ROP Severovýchod. Kromě vyhodnocování a analýzy veškerých údajů je nyní potřeba monitorovat a kontrolovat projekty, jimž běží pětileté období udržitelnosti. U projektů, které byly dokončeny na konci roku 2015, uplyne tato lhůta až v roce 2020. Z toho plyne skutečnost fungování Regionální rady Severovýchod minimálně do roku 2021. S tím také souvisí možná rizika především v oblasti lidských zdrojů. Na zasedání nebyla opomenuta ani otázka publicity a akcí pořádaných pro veřejnost v roce 2015 a představeny byly také finální výsledky evaluace komunikačních aktivit ROP Severovýchod. Monitorovací výbor ROP Severovýchod se znovu sejde v prosinci letošního roku.  

Zápis z 26. zasedání MV ROP SV 10. 6. 2016 

Přílohy k usnesením z 26. zasedání MV

Prezentace z 26. zasedání MV