27. zasedání Monitorovacího výboru (2. 12. 2016)

Litomyšl –  27. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod se uskutečnilo ve východočeské Litomyšli, v prostorách Seminárního sálu Zámeckého pivovaru. Členové Monitorovacího výboru 2. 12. 2016 schválili Závěrečnou zprávu o provádění ROP SV. Tím byl splněn další ze zásadních milníků ukončování programu. Členům Monitorovacího výboru byla na jednání představena nejen Závěrečná zpráva, ale také další kroky související s úspěšným ukončením programu.   Uzavírání programu běží dle interně nastaveného harmonogramu.  Po aktualizaci v 1. čtvrtletí roku 2017 bude v souladu s harmonogramem Závěrečná zpráva o provádění ROP SV odeslána Evropské komisi, a to nejpozději do 31. března 2017. Kromě jednotlivých kroků řádného uzavírání programu samozřejmě průběžně pokračuje monitorování a kontrola realizovaných projektů, kterým běží doba udržitelnosti. 

Zápis z 27. zasedání MV ROP SV 2. 12. 2016 

Přílohy k usnesením z 27. zasedání MV

Prezentace z 27. zasedání MV