4. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 21. 5. - 6. 6. 2008

4. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod se konalo ve dnech 21. května 2008 až 6. června 2008 formou korespondenčního hlasování. Předmětem hlasování bylo schválení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2007.

Dokumenty ke stažení

Zápis ze 4. zasedání Monitorovacího výboru

Příloha č. 1 k usnesení č. 14/2008