5. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 20. 10. 2008

V pondělí 20. října 2008 se v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Hradci králové uskutečnilo 5. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Hlavním předmětem programu bylo, kromě jiného, projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor a schválení výběrových kritérií pro hodnocení dílčích projektů Integrovaných plánů rozvoje měst v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Severovýchod. O těchto a dalších bodech programu se více dozvíte v usneseních a jejích přílohách.

Dokumenty ke stažení

Zápis z 5. zasedání MV ROP SV

Přílohy k usnesením 5. zasedání MV