6. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 28. 11. - 14. 12. 2008

6. Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl formou korespondenčního hlasování a to od 28. listopadu do 14. prosince 2008. Předmětem hlasování bylo schválení požadavku na aktualizaci Programového dokumentu ROP SV.

Dokumenty ke stažení

Zápis z 6. zasedání MV ROP SV

Příloha č. 1 k usnesení č. 21/2008