7. zasedání Monitorovacícho výboru ROP Severovýchod 3. 6. 2009

DSC_0419.JPG Sedmé zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se uskutečnilo 3. června 2009 v Pardubicích. Jednání se zúčastnil také zástupce Evropské komise Tomáš Kuchtík. Výbor projednal Zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod a schválil Výroční zprávu o realizaci ROP Severovýchod za rok 2008.

Členové Výboru byli informováni o vyhodnocení Evaluačního plánu ROP NUTS II Severovýchod pro rok 2008, představen byl Evaluační plán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2009 a dále aktualizovaný Evaluační plán ROP Severovýchod pro roky 2007 až 2013. Dále dostali informace o evaluačním projektu Hodnocení monitorovacích informačních systémů ROP NUTS II Severovýchod a také o plnění ročního komunikačního plánu 2009.

Ve Fotogalerii naleznete fotodokumentaci z následující cesty po projektech Tomáše Kuchtíka, zástupce EK, a  ředitele ÚRR Zdeňka Semoráda.

Dokumenty ke stažení

Zápis ze 7. zasedání MV ROP SV

Přílohy k usnesením 7. zasedání MV