9. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod 21. 4. – 5. 5. 2010

9. Monitorovací výbor ROP Severovýchod proběhl formou korespondenčního hlasování a to od 21. dubna do 5. května 2010. Předmětem hlasování bylo schválení požadavku na aktualizaci Programového dokumentu ROP Severovýchod.

 

Usnesení 9. MV ROP SV korespondenční hlasování

Příloha č. 1 k usnesení č. 35 2010