Složení

Výbor tvoří zástupci institucí neziskového, soukromého i veřejného sektoru, úřadů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, v počtu 26 členů. Dalšími členy jsou zástupci Úřadu Regionální rady. Jednotlivé členy jmenuje předseda Regionální rady Severovýchod.

Přehled zastoupených institucí je k dispozici zde.