Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu podávejte elektronicky

DSC_0116.JPG „Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu musí příjemci dotace od 1. června 2010 vyplňovat a předkládat na Úřad Regionální rady výhradně elektronickou formou prostřednictvím informačního systému BENEFIT7,“ říká Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu.

Tento problém řeší Metodická informace č. 19, vydaná Úřadem Regionální rady 19. května 2010. Zajímat by měla všechny příjemce dotací z ROP Severovýchod. Červnová změna souvisí také s aktualizací Pokynů pro vyplnění webové žádosti, stejně jako zmiňovaná Metodická informace. „S případnými dotazy se obraťte na příslušný územní odbor,“ doporučuje Zdeněk Vašák.