Monitorovací zprávy podávejte elektronicky

„Žádosti o platbu s etapovou či závěrečnou monitorovací zprávou a průběžnou monitorovací zprávou budou příjemci dotace od 1. června 2009 vyplňovat a předávat na Úřad Regionální rady pouze elektronicky ve stejné aplikaci jako žádost o poskytnutí dotace, tedy v informačním systému BENEFIT7,“ říká Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu. Tento problém řeší metodická informace č. 9, vydaná Úřadem Regionální rady 26. května 2009. Zajímat by měla všechny příjemce dotací z ROP Severovýchod. Kromě změny v předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu totiž upřesňuje i pojem “sledované období“, za které je monitorovací zpráva předkládána. Pozornost věnuje také výpisu z účtu s tím, že za určitých podmínek se jako doklad o úhradě způsobilého výdaje považuje i jeho elektronická verze. Červnová změna souvisí také s aktualizací pokynů pro vyplnění webové žádosti, jejichž plné znění naleznete zde, stejně tak jako zmiňovanou metodickou informaci. „S případnými dotazy se obraťte na příslušný územní odbor,“ doporučuje Zdeněk Vašák.

Autor: Eva Jouklová