Multioborový pavilon už čeká na první pacienty. Z ROP Severovýchod na něj přispěje největší dotace v oblasti zdravotnictví

Slavnostní otevření multioborového pavilonu v Pardubické ... Pardubice – Bezmála dva roky trvala výstavba nového multioborového pavilonu v Pardubické krajské nemocnici. Zázemí tady najdou některé interní obory spolu s infekčním oddělením. Objekt, na který přispěl dotací více než 170 milionů korun  ROP Severovýchod, byl slavnostně předán „do rukou“ lékařů v pondělí 23. března. Nejedná se o první ani poslední zdravotnický projekt, který byl financován s pomocí evropských peněz. Jen v Pardubickém kraji je již dokončeno, anebo se stále ještě realizuje, dalších třináct projektů s dotací více než 640 milionů korun z ROP Severovýchod. 

Multioborový pavilon Pardubické krajské nemocnice však patří k těm největším plánům, které přivedly v život evropské peníze. Pardubický kraj na výstavbu zcela nové budovy získal více než 170 milionů korun, což představuje nejvyšší sumu, která do oblasti zdravotnictví a sociální sféry z ROP Severovýchod putovala. Nově se do objektu přestěhuje stomatologická lékařská služba první pomoci, oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, oddělení nemocí plicních a tuberkulózy a infekční oddělení.

„Když se podíváme na stav nemocničních budov před pěti lety a nyní, tak každému musí být na první pohled jasné, jaký pokrok jsme učinili. Otevření multioborového pavilonu je však jen začátkem. Klíčové bude pro Pardubickou nemocnici budování centrálního příjmu, který poskytované služby ještě zkvalitní,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Tím však proměna Pardubické krajské nemocnice nekončí. V průběhu letošního roku by se nového přístrojového a technického vybavení měla dočkat další oddělení. Regionální rada Severovýchod přislíbila více než 119 milionů korun na modernizaci v oblasti intenzivní péče, radiodiagnostiky, laboratorních přístrojů, operační techniky a endoskopie. Dalších 16 milionů by mělo směřovat na pořízení operačních stolů a světel, inkubátorů a dezinfektorů podložních mís pro různá pracoviště nemocnice.

Evropské peníze však pomáhají i v dalších zdravotnických a sociálních zařízeních nejen v Pardubickém, ale i Královéhradeckém a Libereckém kraji. „Oblast zdravotnictví a také sociální sféra patří k těm, kde mají evropské peníze velký význam. Díky nim se kvalita péče i kvalita života lidí neustále zvyšuje. Jen z Regionálního operačního programu Severovýchod bylo schváleno 53 projektů v hodnotě více než 1,6 miliardy korun,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Tiskovou zprávu ke zdravotnickým a sociálním projektům dotovaným z ROP Severovýchod najdete zde