Muzeum v Litomyšli a liberecká galerie: další stavby podpořené z ROP Severovýchod, které zabodovaly u odborníků

Slavnostní otevření Regionálního muzea Litomyšl Severovýchodní Čechy – Další ocenění v dlouhé řadě přibylo u dvou staveb, které mohly vzniknout také díky dotacím z ROP Severovýchod. Řeč je o revitalizaci historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli a o přestavbě bývalých lázní na Oblastní galerii v Liberci. Obě náročné, ale úspěšné rekonstrukce, získaly ocenění ve 13. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis za rok 2014. Porota je ohodnotila v kategorii Muzejní počin roku. 

Regionální muzeum v Litomyšli si odneslo nejvyšší ocenění v kategorii Muzejní počin roku za projekt revitalizace historické budovy muzea. Barokní budova byla rozšířena o vstupní objekt a suterénní přístavbu, kde jsou prezentovány unikátně dochované pozůstatky středověkého města. Vznikly zde nové výstavní a společenské prostory, se zázemím pro vzdělávací aktivity. Zároveň byly velmi kvalitně připraveny i realizovány nové stálé expozice o historii města. Muzeum se stalo moderní muzejní institucí 21. století, poskytující komplexní kulturní služby pro nejširší veřejnost. To byly hlavní důvody, proč se porota shodla na udělení prvního místa.

Náročná přestavba byla zahájena už v létě 2012 podle projektu předního českého architekta Josefa Pleskota. Pardubický kraj jako příjemce dotace na ni získal bezmála 50 milionů korun. Díky těmto přístavbám a přemístění většiny odborných pracovišť muzea do nedalekého zámeckého pivovaru se prostory přístupné návštěvníkům více než zdvojnásobily. Muzeum tak získalo dostatečné zázemí pro různé výstavní i nevýstavní prezentační a vzdělávací aktivity. „Podpora cestovního ruchu je jednou z oblastí, v níž vznikly velmi zajímavé a především užitečné stavby. To, že zaznamenávají úspěch u odborníků, je velmi potěšující. Nicméně rozhodující je především zájem ze strany návštěvníků,“ podotkl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Ve stejné kategorii se na druhém místě umístila další stavba podpořená dotací z ROP Severových. A rozhodně to není první ocenění, kterým se může pochlubit. Oblastní galerie v Liberci, která vznikla přestavbou bývalých lázní, se již stala Stavbou roku Libereckého kraje v roce 2014, ale především vloni bodovala v další celorepublikové soutěži Grand Prix architektů, kde vyhrála nejprestižnější titul. „Rekonstrukcí objektu bývalých městských lázní v Liberci získala Oblastní galerie v Liberci nové prostory pro expoziční a výstavní činnost, ke kterým ještě přidala novostavbu depozitáře pro uložení sbírek. Obtížně využitelný prostor lázní byl citlivě upraven a přeměněn s ohledem na památkový charakter objektu. Historizující budova lázní a typově kontrastující depozitář vytváří vynikající provozní, funkční i architektonicky hodnotný celek,“ stojí v hodnocení poroty Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014.

Celé znění tiskové zpávy najdete také zde.