Na projekty v okolí Kuksu chtějí 130 milionů, k mání je osmdesát

Krkonošský deník | 14.1.2011 |

Sedm akcí je zaměřeno především na rekonstrukci centra obce, peníze ale mohou mířit do Žirče i Dvora Králové

Kuks – Tento týden končila možnost předložit projekty, které tematicky, časově i místně souvisejí s projektem Kuks – Granátové jablko a které žádají o dotace z fondu NUTSII. Severovýchod.
„Zaregistrovali jsme sedm projektů, v nichž předkladatelé žádají o více než 123 milionů korun z Evropské unie,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Je tedy jasné, že všichni žadatelé nebudou uspokojeni. Na tyto projekty je totiž vyčleněno v rámci strukturálních fondů pouze 80 milionů korun.
„Předložené projekty mají jedno společné. Jedná se o doprovodné aktivity, které turisté mohou využít při návštěvě Kuksu a okolí,“ uvedla Lenka Vašátková z královéhradeckého územního odboru. O největší „balík“ peněz žádá obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks, která chce získat 31 milionů korun. Počítá za ně s oživením barokních lázeňských domů na nábřeží, rekonstrukcí historické vily a vybudování návštěvnického centra. Projekt za více než 25 milionů korun předložil také místní obecní úřad, který chce rekonstruovat centrum včetně vybudování vycházkového okruhu, vedoucího k Braunovu Betlému a k Hospitalu. Počítá se také s dokončením cyklotrasy podél Labe.
Dalšími projekty, které už nebudou tak finančně náročné, jsou Vybudování nové expozice farmaceutického muzea a modernizace jeho prostor, Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo, Kočárovna v kostele sv. Anny v Žirči, Genius loci Žirče a Kuksu při turistice pro zdravotně postižené. Posledním z projektů, který je také náročnější na investice, je vybudování pavilonu lidoopů v Zoo Dvůr Králové. O tom, které projekty nakonec uspějí, rozhodnou členové Výboru Regionální rady letos v červnu.
Projekt Kuks - Granátové jablko za téměř půl miliardy korun se také začíná rozbíhat. V těchto dnech začalo stavební řízení, které se týká prvních úprav na objektu. Jedná se o vybudování schodiště na nádvoří do suterénu, které bylo v minulosti zasypáno. Další akcí bude přeložení schodiště z nádvoří do kostela. „Stávající poškozené kamenné schodiště není pravděpodobně historicky původní. Bude sloužit pro pohyb osob, současně zlepší parametry požární ochrany objektu,“ uvádí projekt. Dojde rovněž k úpravám ohradní zdi a změnám v jejím tvaru. Je to požadavkem Národního památkového ústavu, zeď tak dostane původní vzhled. Dalšími důležitými stavebními úpravami, které se ale netýkají vlastního Hospitalu, jsou přeložky plynového a elektrického vedení.
Granátové jablko je rozsáhlou obnovou Hospitalu. V nevyužívaném křídle by mělo vzniknout vzdělávací centrum, obnova čeká také původní klášterní zahradu a okolí Hospitalu. Práce by měly podle projektu skončit do konce roku 2014.