Na rekonstrukci kostela sv. Máří Magdaleny dotace nezamíří. Projekt, který byl od počátku rizikový, nesplnil podmínky smlouvy

DSC_0862.JPG Hradec Králové, Liberec – Projekt rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci nezíská z Regionálního operačního programu Severovýchod žádnou dotaci. Taková je současná situace v projektu, v jehož souvislosti byl nyní obviněn z přijetí úplatku a zneužití pravomoci veřejné osoby hejtman Libereckého kraje a předseda Regionální rady Severovýchod Martin Půta. Ten obvinění zásadně odmítá.

Plán na rekonstrukci kostela sv. Máří Magdaleny, jež podala na Úřad Regionální rady Severovýchod společnost GEPO, byl součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (IPRM Liberec). Výborem Regionální rady byl schválen ještě před zvolením Martina Půty do čela Regionální rady. „Od počátku byl projekt vzhledem k žadateli, jímž je nezisková organizace a také vzhledem k vlastnické struktuře, veden jako rizikový. Tyto skutečnosti vedly Úřad Regionální rady k tomu, aby požadoval úpravu finančního plánu projektu a stanovil, že k případnému proplacení dotace dojde až po skončení realizace celého projektu a po celkové rozšířené kontrole projektu,“ zopakoval skutečnosti ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Koncem letošního října byla u projektu dokončena kontrola, která konstatovala porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Na rekonstrukci kostela tak nebyly a ani nebudou proplaceny žádné finanční prostředky. Navíc nastavení systému kontrol a řízení rizik prověřovala na Úřadě řada auditů či externích kontrol, přičemž žádný z nich nezjistil závažnější nedostatky.

Aktuální situací, související s obviněním předsedy, se bude na svém zasedání zabývat také Výbor Regionální rady Severovýchod, v jehož čele Martin Půta zasedá. Ten však považuje obvinění za smyšlené a plánuje proti němu podat stížnost.

Celé znění tiskové zprávy naleznete ztaké zde.