Na ROPFÓRU 2011 se hovořilo zejména o budoucnosti regionů

Pardubice – Východočeské divadlo v Pardubicích zaplnilo ve čtvrtek 6. října více než dvě stě představitelů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, úspěšných žadatelů o dotace, starostů obcí a měst a zástupců dalších institucí, kteří se podílejí na čerpání dotací z tohoto programu. Na výroční konferenci ROPFÓRUM 2011 spojené s večerním divadelním představením se setkali právě v den, kdy Evropská komise zveřejnila návrhy finanční pomoci unijním státům v letech 2014 až 2020.

V rámci ROP Severovýchod bylo dosud schváleno 550 projektů za 15,3 miliard korun. „ROP Severovýchod je v čerpání unijních prostředků na třetím místě v rámci všech programů v České republice, přičemž rozdíly mezi prvními třemi programy jsou mizivé,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady Severovýchod.  „Nebýt dotací z Unie, kraje ani obce by se zdaleka nerozvíjely tak rychle. Příkladem může být Pardubický kraj, který spojuje 85 procent dnešních investic s eurodotacemi. Až po roce 2020 unijní podpora skončí, nevíme, čím ji nahradit, aby kraj nestagnoval,“ pokračoval pardubický hejtman, který vidí šanci pro regiony v revolvingu, tedy krátkodobém úvěru žadatelů, který by si brali přímo z programu. „Jedině tak se můžeme vyhnout řeckému, portugalskému nebo španělskému vývoji deficitů veřejných financí,“ dodal Martínek.

O aktuálně zveřejněných návrzích unijní pomoci v dalším programovacím období hovořil náměstek ministra financí Jan Gregor. „Pro evropské regiony chce Unie vyčlenit 376 miliard EUR, což znamená pětiprocentní pokles oproti stávajícímu stavu. Dobrou zprávou je ale zachování 85 procentní spoluúčasti na projektech,“ řekl s tím, že regionální politika zůstává prioritou České republiky.

O regionech, jejichž pozici v Unii významně změnila hospodářská krize, hovořil také Petr Zahradník, člen Národní ekonomické rady vlády. „Rozdíly mezi regiony v Evropě jsou nesrovnatelné a samy nemají šanci tuto nerovnováhu zvrátit. Čeká je tedy integrovaný rozvoj s tím, že by se jejich vzájemné intervence měly podporovat a podmiňovat,“ dodal. Zároveň upozornil potenciální žadatele o dotaci, že v příštím období dostanou zelenou především projekty s přímou nebo alespoň nepřímou ekonomickou návratností.