Nákladný projekt Sportcentra zastupitelé odmítli podporovat

Náchodský deník | 6.4.2011

Broumov – Zaplněná zasedací místnost byla při pondělním mimořádném zasedání městského zastupitelstva svědkem pravděpodobného konce jedné kapitoly. Rozhodnutí 16 zastupitelů dalo jasný signál, že nynější koalice nemíní pokračovat v projektu a přiklonilo se k ukončení Smlouvy o partnerství mezi radnicí a APRBservisní. Tímto byl projekt v předložené podobě pravděpodobně definitivně poslán do propadliště dějin.
Kdo z příchozí veřejnosti očekával debatu, kde budou padat argumenty pro a proti, tak se nedočkal.
Rozpravu zahájil hejtman a broumovský zastupitel Lubomír Franc, který opakovaně argumentoval jedinečnou příležitostí, která by se měla využít. „Buď v tom chceme pokračovat dál nebo nechceme. Chci se zeptat pana starosty nebo místostarosty, co vlastně radnice tedy navrhuje,“ zeptal se hejtman, evidentně roztrpčený z vývoje situace. Odpověď místostarosty Kamila Slezáka určitě hejtmana ani bývalou starostku Libuši Růčkovou nebo Jana Školníka, jenž je podepsán za APRB servisní na Smlouvě o partnerství, nepotěšila. „V souvislosti se zpracovanou analýzou rizik projektu a finanční analýzou předkládá část zastupitelů tento návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje, že Město Broumov bude činit úkony směřující k ukončení vztahů se společností APRB servisní s.r.o. ze Smlouvy o partnerství,“ prečetl návrh určený k hlasování.
„Je to pro mě naprosté zklamání. Pokud přijdou do Broumova jednou evropské peníze amyje odmítneme, tak se samozřejmě může stát, že už nám žádné peníze do Broumova nepřijdou,“ neopomněl namalovat čerta na zeď Lubomír Franc.
Hejtmana ve snaze zachránit co se dá vystřídala bývalá starostka Libuše Růčková, která se pomocí obrazového materiálu vrátila na začátek kauzy Sportcentrum. Když její prezentace trvala déle než pět minut, jež má podle jednacího řádu zastupitel na svůj příspěvek k dispozici, připomněl ji Jiří Ringel, „že přetahuje“. Na návrh hejtmana France zastupitelé pětiminutový čas zdvojnásobili.
Po bývalé starostce vystoupila Klára Dostálová z Centra evropského projektování, ze kterého mnohamilionová dotace přišla. „Většinou se setkáváme s radostí, když někdo dostane dotaci z Regionálního operačního programu, nicméně samozřejmě rozumím vzniklé situaci, protože je to pro Město Broumov závazek na delší dobu,“ uvedla Klára Dostálová, která několika dalšími ekonomickými čísly chtěla zastupitele přesvědčit, aby svůj názor přehodnotily a projektu převzatém od minulého zastupitelstva vyjádřili podporu.
Zatánci projektu se opakovaně snažili udržet vizi Sportcentra při životě a chtěli, aby partnerská smlouva nebyla pohřbena a hledali se další možnosti její přijatelnosti. Leč neuspěli. V jejich rozhodnutí je nezviklal ani emotivně laděný projev Drahomíra Růčky, manžela bývalé starostky, který z řad veřejnosti přirovnal část broumovského zastupitelstva k soudcům, kteří chtějí popravit chudáka.
Poměr hlasů 16:7 rozhodl o tom, že město se na megalomanském projektu podílet prostě nechce.