Náměstek hejtmana otevřel obnovenou silnici

prvnizpravy.cz | 4.11.2011

Před Obecním úřadem v Maršovicích byla slavnostně přestřihnuuta páska jako otevření rekonstruované silnice Kokonín – Bratříkov.

Rekonstrukce 7 km dlouhého úseku silnice II/287 Kokonín – Bratříkov, která tvoří dopravní spojení mezi Jabloncem nad Nisou a Železným Brodem přes obce Maršovice, Jistebsko, Pěnčín a Bratříkov a částečně slouží jako dopravní napojení na rychlostní komunikaci I/10 směr Tanvald - Železný Brod , byla zahájena na začátku května letošního roku.

„Oprava této komunikace byla financována z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 92,5 % nákladů je hrazeno z prostředků EU a zbývajících 7,5 % nákladů je kryto z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 43 miliónů korun,“ řekl k projektu náměstek hejtmana.

Stavbou podle něj vznikla celkově modernizovaná komunikace II. třídy. Rekonstrukcí vozovky a optimalizací dopravního značení se zároveň odstranila kolizní místa plynoucí ze špatného stavu této komunikace a zlepšila se tak plynulost silniční dopravy vedoucí ke snížení nehodovosti.

Současně s rekonstrukcí krytu komunikace, která byla zaměřena na opravu lokálně poškozených míst a vyrovnání povrchu vozovky, bylo vyřešeno řádné odvodnění komunikace a to provedením oprav odvodňovacích prvků a propustků.

„Rekonstrukce chodníku v Maršovicích přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě,“ zdůraznil Martin Sepp.

Zároveň bylo nezbytné rekonstruovat stávající opěrnou zeď v Bratříkově (v km 9,85) z důvodu jejího zřícení po přívalových deštích v srpnu 2011.