Náplavky u Labe přivítají první zvědavce

kralovehradeckenovinky.cz | 2.12.2012

Půl kilometru dlouhá promenáda mezi Tyršovým mostem a Hučákem se veřejnosti otevře v pondělí 3. prosince.

Projít se ní budou moci všichni, kdo zavítají na pravý břeh Labe. Kromě nové dlažby nabízí náplavka i nový mobiliář, který mohou využít díky bezbariérovému prostoru například i maminky s kočárky. Tento nový významný, turistický, dopravní ale i odpočinkový prvek v centru města nabízí zcela nové pohledy na věže starého města i domy stojící na nábřeží. Pro Královéhradeckénovinky to uvedla mluvčí Magistrátu města Hradec rKálové Magdaléna Vlčková.

„Oprava náplavky započala v červnu. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí asi 9,5 milionu korun, přičemž část nákladů, necelých osm miliónů korun, by mělo být hrazeno Evropskou unií,“ upřesňuje Jozef Čižmár z odboru rozvoje královéhradeckého magistrátu. Povrch náplavky pokryla dlažba, přibylo veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše, částečně byly upraveny i opěrné zdi. Projekt, který pochází od hradeckých architektů Pavla Zadrobílka a Vladimíra Šolce, upravil stávající vstupy v podobě nájezdů na obou koncích budoucí pěší promenády, což zajistilo bezbariérovost prostoru.

„Obnovou tohoto prostoru došlo ke zpříjemnění celého dosud málo využívaného prostoru pro občany města. Místo, které se teď plnohodnotně zpřístupní, může být navíc využito i při různých akcích konaných na nábřeží a s nábřežím spjatých například Nábřeží řemeslníků či paromilů,“ říká primátor města Zdeněk Fink. Rekonstrukce náplavky, která měla donedávna podobu betonového pásu a trávníku, zahrnula kompletní úpravu plochy. Hlavní vstup na náplavku je nově u Pražského mostu. K řece mohou zájemci sestoupit po dvou nových půlkruhových schodištích vedoucích dolů z obou stran předmostí Pražského mostu.
"
Projekt Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center," doplnila mluvčí Vlčková.