Nedostatky v žádosti o platbu mohou příjemci odstranit s předstihem. K dispozici dostanou příklady kontrolních listů

p.jpg Hradec Králové, Liberec, Pardubice – Problémy při zadávání veřejných zakázek anebo nedostatky v podaných žádostech o platbu jsou strašákem nejen pro příjemce dotací, ale i pro samotné pracovníky Úřadu Regionální rady Severovýchod. Tyto komplikace vedou k prodlužování celého procesu čerpání evropských peněz a někdy mohou ohrozit i samotnou možnost dotaci získat. Vzhledem k tomu, že rok 2015 je tím posledním, kdy je nutné veškeré projekty dokončit, aby mohly být peníze včas proplaceny, hledá Úřad Regionální rady další možnosti, jak celý proces ještě více zjednodušit.

„Neustále vyhodnocujeme možnosti, jak příjemcům usnadnit náročnou administraci a pomoci jim minimalizovat chyby, jichž se mohou dopustit. Zveřejnění některých příkladů kontrolních listů, které používáme k posouzení žádosti o platbu, je tak dalším z těchto kroků,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Příjemci tak získají další nástroj, který by jim měl pomoci v hladkém průběhu čerpání peněz z ROP Severovýchod a usnadnit jim celý proces.

Zveřejněny jsou příklady kontrolních listů ke kontrole zadávání veřejných zakázek a ke kontrole žádosti o platbu. Příjemci tak mají ideální příležitost před podáním žádosti na Úřad překontrolovat si, zda veškeré doklady a dokumentace k veřejné zakázce splňují dané požadavky. Vyhnou se tak možným komplikacím a zbytečnému prodlužování celé administrace procesu. „Doporučujeme příjemcům, aby této možnosti využili. V této souvislosti však upozorňujeme, že se jedná pouze o příklady kontrolních listů s výčtem základních oblastí, které jsou předmětem kontroly, a příjemcům není možné ze strany řídícího orgánu poskytnut metodický výklad k jednotlivým otázkám,“ dodal ředitel Vašák.

 

Kontrolní listy najdete v sekci „výzvy a dokumenty“. Prohlédnout si je můžete také zde