Největší projekt vyčistí Jizeru

Evropské noviny | 25.3.2011

Podporu životního prostředí má přímo na starost celostátní Operační program Životní prostředí. Ovšem kladný postoj k životnímu prostředí je důležitý i pro projekty, které žádají o dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod. Ten kromě jiného podporuje i projekty, které se životním prostředí souvisí okrajově.
CYKLOSTEZKY NEBO EKOLOGICKÉ AUTOBUSY Jak je to tedy s ROP Severovýchod a podporou životního prostředí? Jde sice o okrajovou, ale nikoliv nedůležitou oblast. Tak předně každý projekt, který je do ROP SV předložený, musí být k životnímu prostředí vstřícný a nesmí ho poškozovat. Navíc projekty, které mají na životní prostředí pozitivní vliv, jsou při hodnocení bodově zvýhodněny. A jak je to s dotacemi pro projekty přímo zaměřené na životní prostředí? Takové výzvy bychom v tomto, ale i ostatních regionálních operačních programech hledali marně. Jde o jasnou strategii, kdy je na životní prostředí zaměřen celostátní operační program. Potvrzuje to i tisková mluvčí Úřadu Regionální rady Eva Jouklová. „Na životní prostředí se ROP SV primárně nezaměřuje. Přesto je zde určitá skupina projektů, které zčásti cílí i na zlepšování životního prostředí. Příkladem mohou být cyklostezky nebo energeticky úsporné stavby, ekologické autobusy či ekofarmy spojené s venkovskou turistikou,“ doplnila Eva Jouklová. A konkrétní příklady projektů? V Pardubickém kraji to mohou být cyklostezky. Jedna taková vyrostla například mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Úsek za 23 miliony korun, podle stránek Úřadu, propojil 45 kilometrů cyklostezek v druhém nejlidnatějším okrese Pardubického kraje. V Královéhradeckém kraji zmiňuje Eva Jouklová nákup ekologických, bezbariérových autobusů.
ČISTÁ JIZERA ZA MILIARDU Dotace z OP Životní prostředí se mohou v některých případech vyšplhat i do stovek milionů korun. Nejdražší investiční akce související se životním prostředím v krajích, které spadají pod ROP Severovýchod, jsou velké vodohospodářské projekty. Za všechny lze jmenovat například projekt Vodohospodářského sdružení Turnov „Čistá Jizera“ v Libereckém kraji. Rozsáhlá rekonstrukce a výstavba nové kanalizace v pěti městech v okrese Semily chce zásadním způsobem zlepšit životní podmínky pro obyvatele a pomoci životnímu prostředí v okolí řeky Jizery, která je klíčovým vodárenským zdrojem. Projekt je přitom tak náročnou akcí, že musel být rozdělen do dvou fází, každá s rozpočtem půl miliardy. „Rozdělením projektu na dvě části snižujeme riziko na polovinu. Případné komplikace v jednom městě, způsobené například problémy při financování či kvalitou práce stavebních firem, neohrozí akce v dalších městech. Stavby totiž musí ve všech městech probíhat současně,“ řekl již vloni předseda Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. V letošním roce pokračují práce také v Semilech. Pro město je projekt vůbec největší investiční akcí letošního roku. Na půlmiliardovou akci přispěje město 23 miliony.
Pro město to navíc není jediný projekt s podporou EU. Semily chystají i další projekty zaměřené na odpady za víc než 10 milionů korun. „Všichni si přejeme, abychom akci Čistá Jizera, která je úplně největší investiční akcí, kterou města v Pojizeří v polistopadových dějinách pamatují, dotáhli do úspěšného konce. Proto prosíme obyvatele Turnova, Lomnice, Semil a Rokytnice o ještě jeden rok tolerance,“ uzavřel Hejduk.
VELKÉ PROJEKTY V PARDUBICÍCH Velmi důležité jsou samozřejmě také čistírny odpadních vod nebo protipovodňová opatření. Velké projekty budou realizovány také v Pardubicích. Z OP Životní prostředí tu Vodovody a kanalizace Pardubice získaly dotaci na modernizaci biologické čistírny odpadních vod za téměř 600 milionů korun.
Z těch větších protipovodňových projektů se jeden chystá opět v Pardubicích. Do ochrany před velkou vodou chce město investovat až 100 milionů korun. Měla by vzniknout protipovodňová hráz s jedním rybníkem a jedním suchým poldrem, čímž by mělo být chráněno sídliště Dubina, Spojil a obec Staročensko. Podle prvních předpokladů radnice očekává, že rybník a poldr vzniknou do roku 2012. Protože rozpočet města takovou investici neumožní, bude se hledat podpora v evropských fondech.