Nemocnice, sociální centra či stacionáře mění díky dotacím svou tvář. Z ROP Severovýchod k tomu poslouží více než 1,6 miliardy

Slavnostní otevření multioborového pavilonu v Pardubické .. Pardubice – Bezmála dva roky trvala výstavba nového multioborového pavilonu v Pardubické krajské nemocnici. Zázemí tady najdou některé interní obory spolu s infekčním oddělením. Objekt, na který přispěla více než 170 miliony korun dotace z ROP Severovýchod, byl slavnostně předán „do rukou“ lékařů v pondělí 23. března. Nejedná se o první ani poslední zdravotnický projekt, který byl financován s pomocí evropských peněz. Jen v Pardubickém kraji je již dokončeno, anebo se stále ještě realizuje, dalších třináct projektů s dotací více než 640 milionů korun z ROP Severovýchod. 

Multioborový pavilon Pardubické krajské nemocnice však patří k těm největším plánům, které přivedly v život evropské peníze. Pardubický kraj na výstavbu zcela nové budovy získal více než 170 milionů korun, což představuje nejvyšší sumu, která do oblasti zdravotnictví a sociální sféry z ROP Severovýchod putovala. Nově se do objektu přestěhuje stomatologická lékařská služba první pomoci, oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, oddělení nemocí plicních a tuberkulózy a infekční oddělení.

Tím však proměna Pardubické krajské nemocnice nekončí. V průběhu letošního roku by se nového přístrojového a technického vybavení měla dočkat další oddělení. Regionální rada Severovýchod přislíbila více než 119 milionů korun na modernizaci v oblasti intenzivní péče, radiodiagnostiky, laboratorních přístrojů, operační techniky a endoskopie. Dalších 16 milionů by mělo směřovat na pořízení operačních stolů a světel, inkubátorů a dezinfektorů podložních mís pro různá pracoviště nemocnice.

A nejen Pardubická krajská nemocnice se mění. Modernizace se dočká také přístrojové vybavení ve Svitavské nemocnici. Tady je schválena dotace více než 22 milionů korun. V Chrudimi doznají podstatné změny jednotky JIP na řadě oddělení, ať již na interně anebo na dětském oddělení. Z dotace více než 28 milionů korun budou pořízeny například nové postele i stolky, vyšetřovací lůžka anebo defibrilátory, centrály monitoringů, odsávací přístroje či infuzní pumpy. Stejně tak se nového vybavení dočká oddělení lůžkové a intenzivní péče v Litomyšlské nemocnici, kam by měla směrovat dotace více než 22 milionů. Stranou nezůstane ani Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, Vysokomýtská nemocnice anebo Orlickoústecká nemocnice. Ta se dočkala podstatné změny již v minulosti. Díky více než 23 milionům korun z ROP Severovýchod tady vzniklo Centrum pro včasnou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob, které dnes patří k těm nejmodernějším.

 „Oblast zdravotnictví a také sociální sféra patří k těm, kde mají evropské peníze velký význam. Díky nim se kvalita péče i kvalita života lidí neustále zvyšuje. Jen z Regionálního operačního programu Severovýchod bylo schváleno 53 projektů v hodnotě více než 1,6 miliardy korun,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Stamiliony tak pomohly k lepší péči i podmínkám ve zdravotnických či sociálních zařízeních také v Královéhradeckém a Libereckém kraji. V Trutnově byl zřízen Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb a v Nové Pace vzniklo Centrum bez bariér pro hendikepované občany. Během letošního roku by měl Královéhradecký kraj dokončit Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením ve Věkoších. Díky dotaci více než 43 milionů korun tady vzniknou důstojné a především moderní prostory s veškerým zázemím a vybavením, které hendikepovaní potřebují. Obnovy přístrojového vybavení s dotací více než 70 milionů korun se během letošního roku dočkají také v nemocnicích v Jičíně, Náchodě, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Dvoře Králové nad Labem, Novém Bydžově a Jaroměři. Pořízeny budou rentgeny, ultrazvukové přístroje, plicní ventilátory, EKG, defibrilátory anesteziologické přístroje či video sestavy s příslušenstvím pro endoskopická pracoviště.

V Libereckém kraji získají lepší komfort pacienti i lékaři v Krajské nemocnici Liberec anebo v českolipské nemocnici. V první zmiňované jsou nyní v realizaci dva projekty s celkovou dotací více než 32 milionů korun. Díky ní budou pořízeny nové plicní ventilátory, anesteziologické přístroje, kardiotografy anebo nové EEG. Pacienti zase ocení nová plně elektricky ovládaná lůžka. Těch nemocnice pořídí 150 pro standardní péči a dalších deset pro intenzivní péči. Nemocnice v České Lípě zase investuje do nového signalizačního a dorozumívacího zařízení mezi pacientem a sestrou. Moderní systém zajišťuje nejen oboustranný kontakt pomocí sluchátka, ale také světelnou signalizaci. Ta se rozsvítí u příslušného pokoje na chodbě oddělení. Novinkou pro pacienty je také možnost prostřednictvím systému poslouchat zábavný rozhlasový program. Tady evropské prostředky činí téměř šest milionů, dalších deset pomůže modernizovat centrální operační sály. Nové přístrojové vybavení však přibude také v nemocnicích v Jilemnici anebo v Jablonci nad Nisou.

Z ROP Severovýchod čerpá evropské peníze více než 700 projektů, které mohou využít více než 18 miliard korun, což je celková částka, kterou má program k dispozici. 

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.